Περιήγηση προθεμάτων - εμφάνιση χάρτη · πληροφορίες · τηλεμετρία · καιρός · ακατέργαστα · κατάσταση · σήματα · μηνύματα · ανακοινώσεις · εξέταση · εν κινήσει · my account

Αυτός είναι ένας περιηγήσιμος πίνακας χαρακτηριστικών κλήσης και στοιχείων/αντικειμένων που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων aprs.fi. Αυτός ο δείκτης ενημερώνεται ανά ώρα.

KJ:
  KJ0CFW-1 KJ0CFW-7 KJ0EEP KJ0EL-9 KJ0EY-7 KJ0NAS-1 KJ0NAS-2 KJ0PHL
  KJ0RE-10 KJ0RE-11 KJ0RE-29 KJ0RE-3 KJ0RE-4 KJ0RE-6 KJ0SHJ KJ0SHL
  KJ0SHL-6 KJ0TEN-7 KJ0TEN-D KJ0WHO-9 KJ0WXD-9 KJ1H-9 KJ1MMY-9 KJ1O
  KJ1O B KJ1O-B KJ1O-N KJ2A KJ2A-1 KJ2A-4 KJ2A-7 KJ3C-Y
  KJ3D KJ3EEP-5 KJ3EPN-D KJ3FFC-3 KJ3MEE-7 KJ3MEE-9 KJ3X-9 KJ45AK-9
  KJ4ACB B KJ4ACB F KJ4ACB K KJ4ACB R KJ4ACB W KJ4ACB X KJ4ACB-B KJ4ACB-F
  KJ4ACB-K KJ4ACB-R KJ4ACB-W KJ4ACB-X KJ4ADV KJ4ADV-7 KJ4ADV-9 KJ4ADV-N
  KJ4AFG-10 KJ4AJP KJ4AJP-1 KJ4AJP-10 KJ4AJP-3 KJ4AJP-5 KJ4ALC KJ4ALC-10
  KJ4ALC-12 KJ4ALC-7 KJ4ALC-9 KJ4ARE KJ4ARE B KJ4ARE-1 KJ4ARE-14 KJ4ARE-15
  KJ4ARE-7 KJ4ARE-B KJ4ASE-1 KJ4BCF-N KJ4BDF AD KJ4BDF B KJ4BDF-B KJ4BIZ-5
  KJ4BWK-A KJ4BWK-B KJ4BWK-C KJ4CEU-9 KJ4CGG B KJ4CGG-B KJ4CGU KJ4CGU B
  KJ4CGU-B KJ4CO KJ4CPA-N KJ4CPA-Y KJ4CQA-7 KJ4CQJ-10 KJ4CRW-10 KJ4CRW-7
  KJ4CTD KJ4CTD-3 KJ4CTZ-9 KJ4CX B KJ4CX-B KJ4CX-Y KJ4CYL-10 KJ4CYL-7
  KJ4DAN B KJ4DAN-B KJ4DAN-N KJ4DEC-9 KJ4DEM-9 KJ4DEM-Y KJ4DER KJ4DFP B
  KJ4DFP-B KJ4DHF KJ4DHF B KJ4DHF-B KJ4DNS-9 KJ4DWX KJ4DWX-10 KJ4DWX-14
  KJ4DWX-5 KJ4DWX-9 KJ4DWX-N KJ4DXK-1 KJ4DXK-12 KJ4DXK-2 KJ4DXK-4 KJ4DXK-GD
  KJ4EBE KJ4EBE-9 KJ4ECK-10 KJ4ECK-2 KJ4EI-D KJ4ELA-10 KJ4ELA-7 KJ4ERJ
  KJ4ERJ-11 KJ4ERJ-12 KJ4ERJ-15 KJ4ERJ-2 KJ4ERJ-4 KJ4ERJ-5 KJ4ERJ-7 KJ4ERJ-8
  KJ4ERJ-AP KJ4ERJ-E0 KJ4ERJ-E1 KJ4ERJ-E2 KJ4ERJ-HG KJ4ERJ-S5 KJ4ERJ-WX KJ4EST-9
  KJ4EU B KJ4EU-B KJ4EVI-5 KJ4EWA KJ4EWA-10 KJ4EWA-5 KJ4EX-5 KJ4EXN-7
  KJ4EZQ-5 KJ4FEF-N KJ4FEL C KJ4FEL-C KJ4FER KJ4FFT KJ4FFT-2 KJ4FGI
  KJ4FGI-2 KJ4FHG-DP KJ4FIG KJ4FIG-1 KJ4FIG-2 KJ4FIG-9 KJ4FOJ B KJ4FOJ-B
  KJ4FOP-1 KJ4FPA-N KJ4G KJ4G-10 KJ4G-2 KJ4G-5 KJ4G-9 KJ4GCN
  KJ4GCX KJ4GCX-I KJ4GCX-Q KJ4GNU KJ4GNU-3 KJ4GNU-7 KJ4GNU-N KJ4GPT-4
  KJ4GPT-9 KJ4GRB B KJ4GRB-B KJ4GRJ B KJ4GRJ-B KJ4GRJ-N KJ4GWQ-1 KJ4GWQ-7
  KJ4GXU-D KJ4GZB-9 KJ4GZK KJ4GZK-1 KJ4GZK-2 KJ4HB-N KJ4HDR-1 KJ4HF
  KJ4HFO-9 KJ4HPH-7 KJ4HRM KJ4HRM-10 KJ4HRM-3 KJ4HRM-7 KJ4HTC B KJ4HTC-B
  KJ4HTZ KJ4I KJ4I B KJ4I-B KJ4I-H KJ4I-M KJ4I-W KJ4IDH-10
  KJ4IJN KJ4IMB-7 KJ4IXZ-5 KJ4IXZ-7 KJ4JCG-8 KJ4JEK-9 KJ4JGM KJ4JGM B
  KJ4JGM-5 KJ4JGM-B KJ4JJX-9 KJ4JOH KJ4JOH-2 KJ4JOH-4 KJ4JUY KJ4JUY-5
  KJ4JWC-9 KJ4JWC-D KJ4JWC-N KJ4JWC-Y KJ4JXK-7 KJ4KAN KJ4KAN-10 KJ4KAN-7
  KJ4KAN-9 KJ4KFJ KJ4KFJ-10 KJ4KFJ-12 KJ4KFJ-7 KJ4KKB B KJ4KKB-B KJ4KKV
  KJ4KLD AD KJ4KLD B KJ4KLD C KJ4KLD-B KJ4KLD-C KJ4KLE AD KJ4KLE B KJ4KLE C
  KJ4KLE-B KJ4KLE-C KJ4KNU KJ4KPV-9 KJ4LAA KJ4LAA-10 KJ4LAA-15 KJ4LAB B
  KJ4LAB-2 KJ4LAB-B KJ4LAS B KJ4LAS-B KJ4LEG KJ4LEG-5 KJ4LEG-8 KJ4LEG-9
  KJ4LEG-D KJ4LEG-Y KJ4LEY B KJ4LEY-B KJ4LEY-Y KJ4LNJ C KJ4LNJ-C KJ4LWF-9
  KJ4LXL-5 KJ4LY-1 KJ4LY-10 KJ4LY-7 KJ4LY-9 KJ4LY-N KJ4LY-Y KJ4LYU-1
  KJ4M KJ4M-7 KJ4M-9 KJ4MDA-8 KJ4MFW B KJ4MFW-7 KJ4MFW-B KJ4MFW-N
  KJ4MJX-D KJ4MJX-N KJ4MLI KJ4MLI-9 KJ4MSV-9 KJ4MUY-9 KJ4MYT KJ4MYT-15
  KJ4MZ KJ4MZ-10 KJ4MZ-5 KJ4MZ-7 KJ4NES-1 KJ4NES-2 KJ4NES-3 KJ4NES-4
  KJ4NES-5 KJ4NFJ-4 KJ4NGS-5 KJ4NLU-7 KJ4NNC KJ4NQA KJ4NWQ KJ4NWQ-10
  KJ4NWQ-14 KJ4NWQ-15 KJ4NWQ-4 KJ4NWQ-5 KJ4NWQ-6 KJ4NWQ-7 KJ4OAP KJ4OAP-10
  KJ4OAP-11 KJ4OAP-7 KJ4OAP-9 KJ4OBH-DP KJ4OCE-5 KJ4OEM-N KJ4OEM-Y KJ4OKR-13
  KJ4OKR-8 KJ4OPX-10 KJ4OSE-7 KJ4OUJ-9 KJ4OVQ-12 KJ4OVQ-9 KJ4OVR-2 KJ4OWA-9
  KJ4PBY-5 KJ4PBY-7 KJ4PGD-1 KJ4PGD-7 KJ4PGD-9 KJ4PGD-N KJ4PGD-Y KJ4PHQ-7
  KJ4PLV KJ4PTK-Y KJ4PVX-1 KJ4PVX-11 KJ4PXX B KJ4PXX-B KJ4PXY AD KJ4PXY B
  KJ4PXY C KJ4PXY-B KJ4PXY-C KJ4PXZ B KJ4PXZ-B KJ4PYA B KJ4PYA C KJ4PYA-B
  KJ4PYA-C KJ4PYB B KJ4PYB C KJ4PYB-B KJ4PYB-C KJ4PYC C KJ4PYC-C KJ4PZI-5
  KJ4QAC-12 KJ4QAC-5 KJ4QAC-9 KJ4QAL-1 KJ4QFY-10 KJ4QIS-1 KJ4QIS-7 KJ4QJA-1
  KJ4QJA-9 KJ4QMQ-9 KJ4QXN-10 KJ4QYR-7 KJ4QYR-Y KJ4RCD KJ4RCD-7 KJ4RCD-Y
  KJ4RD-9 KJ4RDP KJ4RDP-10 KJ4RDP-13 KJ4RDP-15 KJ4RDP-9 KJ4REA-5 KJ4RM-7
  KJ4RME KJ4ROC KJ4ROT KJ4ROT-9 KJ4RQX-10 KJ4RQX-3 KJ4RQX-5 KJ4RQX-7
  KJ4RS-10 KJ4RS-7 KJ4RS-Y KJ4RSU-9 KJ4RUS KJ4RUS-10 KJ4RWD KJ4RWD-10
  KJ4RWD-9 KJ4RWF B KJ4RWF-B KJ4SAJ-7 KJ4SDD KJ4SFE-9 KJ4SHL-5 KJ4SNT
  KJ4SQN-7 KJ4SQN-9 KJ4SXT KJ4SZA KJ4SZA-7 KJ4SZA-9 KJ4T-9 KJ4TAK-10
  KJ4TAK-5 KJ4TAK-9 KJ4TDM KJ4TDM-2 KJ4TDM-5 KJ4TDM-9 KJ4TMM-9 KJ4TPQ B
  KJ4TPQ-B KJ4TPQ-N KJ4TSP-10 KJ4UAU-7 KJ4UBX-11 KJ4UBX-13 KJ4UBX-7 KJ4UC
  KJ4UC-10 KJ4UGX KJ4UGX-9 KJ4UJW-2 KJ4UJW-3 KJ4UPO-1 KJ4UUY-9 KJ4UUY-Y
  KJ4UXN B KJ4UXN-B KJ4UYO-1 KJ4VCX-7 KJ4VO KJ4VO B KJ4VO-B KJ4VO-D
  KJ4VO-N KJ4VO-Y KJ4VTM KJ4VTM-9 KJ4VTV-7 KJ4VTZ-5 KJ4VTZ-7 KJ4VWG-10
  KJ4VWG-5 KJ4VWG-9 KJ4W KJ4W-1 KJ4W-2 KJ4WM-Y KJ4WNW B KJ4WNW-B
  KJ4WNW-E KJ4WNW-N KJ4WNW-R KJ4WNW-Y KJ4WPV-1 KJ4WPY-9 KJ4WTN-2 KJ4WZM-7
  KJ4YAY-9 KJ4YIG-9 KJ4YLO KJ4YLO-10 KJ4YNR A KJ4YNR AD KJ4YNR B KJ4YNR C
  KJ4YNR-1 KJ4YNR-A KJ4YNR-B KJ4YNR-C KJ4YOB-N KJ4YOB-Y KJ4YQK KJ4YQK-9
  KJ4YQK-N KJ4YQK-Y kj4yre KJ4YSY KJ4YSY-10 KJ4YSY-N KJ4YSY-Y KJ4YYX-8
  KJ4YZI KJ4YZI-7 KJ4YZI-D KJ4ZDD KJ4ZEF KJ4ZKC-9 KJ4ZLL B KJ4ZLL C
  KJ4ZLL-B KJ4ZLL-C KJ4ZNK-10 KJ4ZNK-5 KJ4ZTP-1 KJ4ZTP-7 KJ4ZTP-9 KJ4ZU
  KJ4ZU B KJ4ZU-B KJ5AAM-9 KJ5ADT-7 KJ5AEK KJ5AEK-7 KJ5AEV-7 KJ5AGP-10
  KJ5AGP-7 KJ5AJO KJ5AJO-2 KJ5AJO-7 KJ5AJO-9 KJ5AJO-Y KJ5AJP-9 KJ5AJU-1
  KJ5AJU-3 KJ5AJU-5 KJ5AJU-7 KJ5AJW-9 KJ5AKD-7 KJ5AND-Y KJ5APA KJ5APA-7
  KJ5APA-9 KJ5APA-D KJ5APW-7 KJ5ARP KJ5ARX-1 KJ5ARX-10 KJ5ARX-5 KJ5ARX-7
  KJ5ASH-9 KJ5ATI-7 KJ5ATL-5 KJ5ATL-7 KJ5AUC-10 KJ5AUC-5 KJ5AUC-7 KJ5AUC-9
  KJ5AUM-7 KJ5AVK KJ5AVR KJ5AVR-9 KJ5AVY-7 KJ5AWF B KJ5AWF-B KJ5AWO-9
  KJ5AWZ-1 KJ5AXT-5 KJ5AXT-7 KJ5AYD-5 KJ5AYU KJ5BAC KJ5BAZ KJ5BAZ-6
  KJ5BAZ-9 KJ5BBC KJ5BBC-7 KJ5BBX-10 KJ5BBX-6 KJ5BBX-9 KJ5BBX-Y KJ5BCD-9
  KJ5BCQ-2 KJ5BDH B KJ5BDH-B KJ5BDI-8 KJ5BEP-10 KJ5BEP-5 KJ5BEP-7 KJ5BEQ
  KJ5BFM-10 KJ5BFM-9 KJ5BFM-Y KJ5BGE-9 KJ5BGL-9 KJ5BGQ-9 KJ5BHD-9 KJ5BIL-7
  KJ5BJO-7 KJ5BJU-10 KJ5BJX-9 KJ5BKP-7 KJ5BLZ KJ5BMD-9 KJ5BMS-10 KJ5BMS-7
  KJ5BMS-N KJ5BMS-Y KJ5BMY-15 KJ5BMY-4 KJ5BMY-5 KJ5BMY-D KJ5BNJ-12 KJ5BNJ-13
  KJ5BNJ-5 KJ5BNJ-7 KJ5BNP-10 KJ5BNP-5 KJ5BNV-10 KJ5BNV-5 KJ5BNW-7 KJ5BNW-Y
  KJ5BOG-7 KJ5BOZ-5 KJ5BOZ-7 KJ5BPB KJ5BPB-1 KJ5BPB-2 KJ5BPB-7 KJ5BPB-9
  KJ5BPB-N KJ5BPB-Y KJ5BQ-9 KJ5BQE KJ5BQR-7 KJ5BRC KJ5BRC-9 KJ5BSB-D
  KJ5BSB-Y KJ5BSD-7 KJ5BSQ-10 KJ5BSQ-5 KJ5BST KJ5BST-9 KJ5BSU-7 KJ5BSW-9
  KJ5BSW-N KJ5BTZ KJ5BTZ-2 KJ5BTZ-7 KJ5BUL-Y KJ5BUO KJ5BUO-7 KJ5BUO-D
  KJ5BUO-N KJ5BUO-Y KJ5BVG KJ5BVG-10 KJ5BVG-2 KJ5BVG-4 KJ5BVG-7 KJ5BVG-D
  KJ5BVG-R KJ5BVS-9 KJ5BVX-9 KJ5BVX-Y KJ5BWV-4 KJ5BWV-5 KJ5BWV-7 KJ5BXA-9
  KJ5BXD-5 KJ5BXD-9 KJ5BZB-10 KJ5BZB-7 KJ5BZF-N KJ5BZF-R KJ5BZF-Y KJ5CAB-N
  KJ5CAJ B KJ5CAJ J KJ5CAJ M KJ5CAJ-B KJ5CAJ-J KJ5CAJ-M KJ5CAO-7 KJ5CBP-7
  KJ5CBZ KJ5CBZ-10 KJ5CBZ-12 KJ5CBZ-7 KJ5CBZ-9 KJ5CDJ KJ5CDJ B KJ5CDJ-7
  KJ5CDJ-B KJ5CDJ-D KJ5CDJ-N KJ5CEA-7 KJ5CEA-8 KJ5CEB-9 KJ5CEU KJ5CFM
  KJ5CHA KJ5CHD-7 KJ5CHL-9 KJ5CHW-9 KJ5CHW-D KJ5CHZ KJ5CHZ-10 KJ5CHZ-3
  KJ5CHZ-5 KJ5CHZ-7 KJ5CIM-D KJ5CIM-N KJ5CJA KJ5CJA-7 KJ5CJQ KJ5CJQ-10
  KJ5CKG KJ5CKG-1 KJ5CKG-15 KJ5CKG-3 KJ5CKG-7 KJ5CKG-9 KJ5CKT-5 KJ5CKT-7
  KJ5CKT-Y KJ5CMB-10 KJ5CMB-12 KJ5CMB-7 KJ5CMB-8 KJ5CML-10 KJ5CNM-D KJ5CPE-7
  KJ5CPE-9 KJ5CPH-D KJ5CQP KJ5CQR-9 KJ5CSG KJ5CSG-D KJ5CSQ-9 KJ5CTG
  KJ5CTN C KJ5CTN-C KJ5CTU-N KJ5CTU-R KJ5CTW KJ5CTW-7 KJ5CTW-9 KJ5CVO-N
  KJ5CVQ-5 KJ5CWR KJ5CWR-10 KJ5CWR-5 KJ5CWR-9 KJ5CWU-9 KJ5CWU-W KJ5CWU-Y
  KJ5CYU-N KJ5CZB-1 KJ5CZB-6 KJ5DAB KJ5DAB-9 KJ5DAY-7 KJ5DAY-Y KJ5DBY
  KJ5DBY-7 KJ5DBY-9 KJ5DC-5 KJ5DCD-5 KJ5DCL KJ5DCL-1 KJ5DCL-10 KJ5DCL-2
  KJ5DCL-3 KJ5DCL-4 KJ5DCL-5 KJ5DCL-7 KJ5DCL-9 KJ5DCL-D KJ5DCP KJ5DCP-N
  KJ5DFL KJ5DFL-5 KJ5DFL-7 KJ5DFL-9 KJ5DFP KJ5DGA-10 KJ5DGA-9 KJ5DGK-7
  KJ5DGK-9 KJ5DHR-10 KJ5DHR-Y KJ5DJC B KJ5DJC-2 KJ5DJC-9 KJ5DJC-B KJ5DJK-12
  KJ5DJX KJ5DJX-9 KJ5DKE KJ5DKE-10 KJ5DKE-9 KJ5DLE-9 KJ5DLR KJ5DNX-7
  KJ5DOT KJ5DOT-N KJ5DOT-Y KJ5DPP-10 KJ5DPP-5 KJ5DRC-7 KJ5DRK KJ5DRK-7
  KJ5DRK-9 KJ5DSK KJ5DSK-1 KJ5DTK-9 KJ5DTM KJ5DTN-7 KJ5DTV B KJ5DTV-B
  KJ5DTV-Y KJ5DUQ KJ5DVB KJ5DVB-7 KJ5DX-9 KJ5DXE KJ5DXE-Y KJ5DXI
  KJ5DXR KJ5DXS-7 KJ5DXV KJ5DYI KJ5DYI-9 KJ5DZQ-7 KJ5EAB-9 KJ5EAY
  KJ5EBB KJ5EBJ KJ5EBU KJ5EBU-1 KJ5EBV KJ5ECX-7 KJ5EDE-9 KJ5EEN-7
  KJ5EET-Y KJ5EFP KJ5EFP-11 KJ5EGS-1 KJ5EGS-4 KJ5EGS-9 KJ5EGZ-D KJ5EHF-10
  KJ5EHF-7 KJ5EHF-9 KJ5EHN-3 KJ5EHN-4 KJ5EHN-9 KJ5EHT-9 KJ5EHX-N KJ5EKH
  KJ5EKH-10 KJ5EKH-5 KJ5EKH-7 KJ5EKH-D KJ5EKH-N KJ5EKH-R KJ5EKK-9 KJ5EKK-D
  KJ5EKZ KJ5EKZ-7 KJ5EKZ-Y KJ5ELQ-1 KJ5ELQ-2 KJ5EMC KJ5EMC-10 KJ5EMC-5
  KJ5EMC-7 KJ5EMC-9 KJ5EMC-D KJ5ENO-5 KJ5EOA-15 KJ5EOX-7 KJ5EPU-Y KJ5EPX
  KJ5EPX-10 KJ5EPX-4 KJ5EPX-7 KJ5EPX-9 KJ5EPX-D KJ5EQQ KJ5EQQ B KJ5EQQ-B
  KJ5ERY-7 KJ5ESG-7 KJ5ETH-5 KJ5ETP-2 KJ5ETP-5 KJ5ETT-5 KJ5EUI KJ5EUN-10
  KJ5EWL-9 KJ5EWQ-1 KJ5EWS-7 KJ5EWS-D KJ5EWS-N KJ5EWS-Y KJ5EXE-N KJ5EXE-R
  KJ5EXE-Y KJ5EXK KJ5EXP-9 KJ5EXP-N KJ5EXP-Y KJ5EYK KJ5EYQ-2 KJ5EYR-10
  KJ5EYR-9 KJ5EYW KJ5EZF-N KJ5FA KJ5FA-10 KJ5FA-11 KJ5FA-3 KJ5FA-4
  KJ5FA-5 KJ5FA-7 KJ5FA-8 KJ5FA-9 KJ5FA-WX KJ5FAP-5 KJ5FAP-7 KJ5FBP-7
  KJ5FBX KJ5FBX-1 KJ5FBX-2 KJ5FBX-9 KJ5FCH KJ5FCH-1 KJ5FCH-7 KJ5FEE-9
  KJ5FFF KJ5FFM-2 KJ5FFM-9 KJ5FFU-Y KJ5FGM-Y KJ5FJ-9 KJ5FJD-Y KJ5FJE
  KJ5FKI KJ5FKI-5 KJ5FKI-7 KJ5FMX KJ5FMX-9 KJ5FMX-D KJ5FMX-N KJ5FMX-R
  KJ5FNP-D KJ5FNP-N KJ5FPV-10 KJ5FPV-9 KJ5FSM KJ5FSM-7 KJ5FSM-D KJ5FSS
  KJ5FSS-10 KJ5FSS-5 KJ5FSS-7 KJ5FTL-7 KJ5FWN-10 KJ5GBY KJ5GBY-5 KJ5GBY-7
  KJ5GBY-WX KJ5GDK-9 KJ5GED-10 KJ5GED-5 KJ5GED-7 KJ5GED-9 KJ5GFY KJ5GGZ-7
  KJ5GGZ-9 KJ5GGZ-D KJ5GGZ-R KJ5GGZ-Y KJ5GHO KJ5GHR KJ5GIL-9 KJ5GIV-9
  KJ5GJH KJ5GJH-7 KJ5GLZ-7 KJ5GMI-5 KJ5GMI-7 KJ5GNF-10 KJ5GNF-9 KJ5GNY
  KJ5GOV-10 KJ5GOV-11 KJ5GOV-Y KJ5GPT-Y KJ5GRO-7 KJ5GTZ KJ5GVF-10 KJ5GVF-18
  KJ5GVF-7 KJ5GVF-Y KJ5H-10 KJ5H-9 KJ5HY-1 KJ5HY-2 KJ5HY-7 KJ5HY-8
  KJ5HY-9 KJ5IK KJ5IK-1 KJ5IK-10 KJ5IK-14 KJ5IK-15 KJ5IK-2 KJ5IK-3
  KJ5IK-4 KJ5IK-6 KJ5IK-7 KJ5IK-8 KJ5IK-9 KJ5IK-N KJ5JAS-10 KJ5JAY-7
  KJ5JDM-7 KJ5KG-2 KJ5KJ-7 KJ5KRZ-9 KJ5KY-N KJ5KY-Y KJ5LN-10 KJ5LN-7
  KJ5LN-9 KJ5O-14 KJ5OK-9 KJ5SO-10 KJ5SO-9 KJ5SZ KJ5SZ-9 KJ5T-10
  KJ5UY-9 KJ5WO-7 KJ5WTF-1 KJ5WTF-9 KJ5WXD-9 KJ5YN-10 KJ5YN-9 KJ5YN-N
  KJ5YU-7 KJ5Z KJ5ZH KJ5ZH-5 KJ5ZH-7 KJ5ZH-9 KJ6 KJ66CX
  KJ6A2C KJ6AbC KJ6ACO KJ6ACT-7 KJ6AJC KJ6AKW-10 KJ6AMR-N KJ6APE
  KJ6APE-N KJ6APX-10 KJ6APX-11 KJ6APX-9 KJ6AQM KJ6AQM-5 KJ6ARC KJ6ARC-10
  KJ6ARC-14 KJ6ARC-5 KJ6ARC-9 KJ6ARC-Y KJ6ART-9 KJ6BBX KJ6BBX-9 KJ6BDS
  KJ6BQK-7 KJ6BXB-2 KJ6BXN KJ6BXN-7 KJ6CBE-7 KJ6CLM KJ6CLW-7 KJ6CLW-8
  KJ6CMB KJ6COI KJ6COI-9 KJ6COI-Y KJ6CPU-12 KJ6CPU-13 KJ6CPU-16 KJ6CQA B
  KJ6CQA-B KJ6CXC-8 KJ6CXL KJ6CXL-7 KJ6CXL-9 KJ6CZL KJ6DBE-9 KJ6DCI
  KJ6DCI-10 KJ6DCI-5 KJ6DGG KJ6DGG-15 KJ6DGG-5 KJ6DKF-1 KJ6DKF-2 KJ6DLF-4
  KJ6DLF-R KJ6DLF-Y KJ6DMS-10 KJ6DMS-9 KJ6DWY KJ6DXR-2 KJ6DYK KJ6DYL
  KJ6DYP-11 KJ6DYP-12 KJ6DYP-13 KJ6DYP-14 KJ6DYP-15 KJ6DYP-2 KJ6DYP-3 KJ6DYP-6
  KJ6DYP-7 KJ6DZB KJ6DZB-14 KJ6DZB-2 KJ6DZB-3 KJ6DZB-4 KJ6DZB-5 KJ6DZB-7
  KJ6DZB-8 KJ6DZB-D KJ6DZB-Y KJ6EBT-D KJ6EBT-N KJ6EBT-Y KJ6EFY-7 KJ6EHD
  KJ6EI KJ6ELK-7 KJ6ELK-9 KJ6EO-9 KJ6EO-N KJ6EPH-7 KJ6ER KJ6ER B
  KJ6ER-B KJ6ETI-11 KJ6ETI-7 KJ6ETI-9 KJ6ETR-5 KJ6EUC-15 KJ6EUC-Y KJ6EUW
  KJ6EUW-7 KJ6EUW-9 KJ6EYY KJ6EYY-10 KJ6EYY-7 KJ6FAA KJ6FCH B KJ6FCH-B
  KJ6FOR-7 KJ6FPJ KJ6FPJ-1 KJ6FPJ-10 KJ6FPJ-2 KJ6FTD-8 KJ6FXA KJ6GEA
  KJ6HFM-7 KJ6HFM-9 KJ6HFZ-5 KJ6HFZ-7 KJ6HFZ-9 KJ6HI KJ6HI B KJ6HI-7
  KJ6HI-B KJ6HMV-7 kj6hnp KJ6HSX KJ6HSX-9 KJ6HT KJ6HUP KJ6HUP-1
  KJ6HUP-10 KJ6HUP-15 KJ6HUP-20 KJ6HUP-21 KJ6HUP-5 KJ6HUP-7 KJ6HUP-9 KJ6HXK-7
  KJ6HXK-9 KJ6IBP-10 KJ6ICA-7 KJ6ICA-9 KJ6IJM KJ6IJM-11 KJ6IJM-9 KJ6ILA
  KJ6iRC KJ6IRM-9 KJ6IX KJ6IX B KJ6IX-10 KJ6IX-5 KJ6IX-9 KJ6IX-B
  KJ6IX-D KJ6IX-N KJ6IX-Y KJ6IYT-4 KJ6IYT-7 KJ6IYT-8 KJ6IYT-9 KJ6J
  KJ6JEP-Y KJ6KBN-7 KJ6KBN-9 KJ6KCG-7 KJ6KHP KJ6KHP-9 KJ6KK-1 KJ6KK-2
  KJ6KML-1 KJ6KMM-8 KJ6KPS-7 KJ6LA-10 KJ6LA-5 KJ6LA-6 KJ6LA-7 KJ6LDJ
  KJ6LDJ-10 KJ6LEO-9 KJ6LHZ-7 KJ6LJZ B KJ6LJZ-B KJ6LMQ KJ6LMQ-10 KJ6LNH
  KJ6LNH-1 KJ6LNH-7 KJ6LNH-9 KJ6LRB-Y KJ6M-Y KJ6MBC KJ6MC KJ6MCO-9
  KJ6MCO-Y KJ6MDF-7 KJ6MER-D KJ6MER-N KJ6MIX KJ6MIX-7 KJ6MLT-7 KJ6MMH
  KJ6MQI-7 KJ6MSE KJ6MSG KJ6MZC-7 KJ6MZH-1 KJ6MZH-10 KJ6MZH-9 KJ6MZS-9
  KJ6NA KJ6NA-10 KJ6NAF-9 KJ6NAT-9 KJ6NCO-9 KJ6NIZ-7 KJ6NIZ-9 KJ6NKA-1
  KJ6NKA-12 KJ6NKA-13 KJ6NKR KJ6NKR-10 KJ6NKR-2 KJ6NKR-3 KJ6NKR-7 KJ6NKR-9
  KJ6NKW KJ6NTS KJ6NTS-10 KJ6NTS-7 KJ6OEO-Y KJ6OET-7 KJ6OIL KJ6OIL-10
  KJ6OIO-Y KJ6OKV KJ6OKV-4 KJ6OKV-7 KJ6OLY-10 KJ6OOG-10 KJ6OOG-5 KJ6OOH
  KJ6OQO-9 KJ6OSY-N KJ6OWI B KJ6OWI-B KJ6PKX-9 KJ6PYV KJ6PYV-10 KJ6PYV-5
  KJ6QEF-1 KJ6QHJ-9 KJ6QJS-7 KJ6QJS-9 KJ6qRC KJ6QWN-7 KJ6QXD-9 KJ6RA
  KJ6RAM-5 KJ6RAR-7 KJ6RAR-9 KJ6RCK-5 KJ6RDH-9 KJ6RED-1 KJ6RED-10 KJ6RED-15
  KJ6RED-3 KJ6RED-7 KJ6RER-11 KJ6RGX KJ6RKS-10 KJ6RKS-5 KJ6RKS-6 KJ6RKS-7
  KJ6RKS-9 KJ6RPF-4 KJ6RPF-5 KJ6RPF-7 KJ6RPR-7 KJ6RSU-9 KJ6RVM B KJ6RVM-B
  KJ6RVM-D KJ6RVM-M KJ6RVM-R KJ6SBE-7 KJ6SBZ-5 KJ6SIF-10 KJ6SIF-9 KJ6SIL-2
  KJ6SIL-8 KJ6SML KJ6SPO KJ6SVN-4 KJ6SVN-7 KJ6TAG KJ6TAG-4 KJ6TEW-10
  KJ6TEW-8 KJ6TIM-15 KJ6TTN KJ6TTN-9 KJ6TXS B KJ6TXS-B KJ6TXS-N KJ6TXS-Y
  KJ6UFY-5 KJ6UGI-7 KJ6UIM KJ6UNC KJ6UNC-Y KJ6UNH KJ6UNH-5 KJ6UNH-7
  KJ6UNH-9 KJ6UNZ KJ6UNZ-5 KJ6UNZ-7 KJ6UPQ-2 KJ6UPQ-8 KJ6UPQ-9 KJ6UTZ
  KJ6UVT B KJ6UVT-15 KJ6UVT-7 KJ6UVT-8 KJ6UVT-B KJ6UVT-D KJ6UVT-H KJ6UVT-N
  KJ6UVT-Y KJ6VCP KJ6VCP-10 KJ6VCX KJ6VMH KJ6VMH-10 KJ6VOJ-D KJ6VRC-N
  KJ6VSL-9 KJ6VTV-9 KJ6VWI-7 KJ6VZG-1 KJ6VZG-14 KJ6VZG-15 KJ6VZG-4 KJ6VZG-7
  KJ6W-8 KJ6W-9 KJ6WDN-10 KJ6WEG KJ6WEG-1 KJ6WEG-7 KJ6WEG-9 KJ6WFZ-10
  KJ6WFZ-7 KJ6WhD-9 KJ6WLO-9 KJ6WS KJ6WTF KJ6WXD-1 KJ6WXD-10 KJ6WXD-12
  KJ6WXD-15 KJ6WXD-4 KJ6WXD-5 KJ6WXD-6 KJ6WXD-7 KJ6WXD-9 KJ6WXH-9 KJ6WZE-8
  KJ6WZK-9 KJ6XI-9 KJ6YAB-9 KJ6YAQ-N KJ6YEP KJ6YIG KJ6YJR A KJ6YJR B
  KJ6YJR-10 KJ6YJR-A KJ6YJR-B KJ6YJR-D KJ6YJR-N KJ6YJS-7 KJ6YJS-9 KJ6YKG-7
  KJ6YKT-9 KJ6YLW-9 KJ6YPG KJ6YTA KJ6YWD-D KJ6YWS KJ6ZCX KJ6ZD-10
  KJ6ZD-7 KJ6ZD-Y KJ6ZEB KJ6ZEB-7 KJ6ZEB-9 KJ6ZFS KJ6ZJ KJ6ZMX
  KJ6ZOY KJ6ZPN-5 KJ6ZSP KJ6ZTD-1 KJ6ZTD-5 KJ6ZTQ-Y KJ7A-14 KJ7A-9
  KJ7AAI KJ7ABK KJ7ABK-9 KJ7ABS-9 KJ7AD-7 KJ7AD-9 KJ7AFI-5 KJ7AFI-9
  KJ7AGO KJ7AGO-10 KJ7AGO-2 KJ7AGO-5 KJ7AGO-7 KJ7AGO-9 KJ7AGP-4 KJ7AGP-5
  KJ7AGP-7 KJ7AGP-9 KJ7AGT B KJ7AGT-B KJ7ALP B KJ7ALP-B KJ7ALP-N KJ7ALP-Y
  KJ7AMU-1 KJ7AOV-9 KJ7ARG KJ7ARR-15 KJ7ASA KJ7ASA-10 KJ7ASA-9 KJ7ASR-9
  KJ7AST-9 KJ7AVD-11 KJ7AVX KJ7AVX-10 KJ7AVX-6 KJ7AVX-7 KJ7AYY-7 KJ7AZ-11
  KJ7AZ-14 KJ7AZ-3 KJ7AZ-8 KJ7BBF KJ7BBI-9 KJ7BBK B KJ7BBK-B KJ7BBM-7
  KJ7BBM-9 KJ7BC-7 KJ7BC-8 KJ7BC-9 KJ7BDA KJ7BDA-1 KJ7BFP KJ7BFP-10
  KJ7BIH KJ7BIH-7 KJ7BIH-9 KJ7BKH KJ7BLE-13 KJ7BLE-8 KJ7BLE-9 KJ7BLE-D
  KJ7BLE-R KJ7BLE-Y KJ7BNF B KJ7BNF-6 KJ7BNF-B KJ7BNF-N KJ7BRA-9 KJ7BRF-N
  KJ7BRS-10 KJ7BRS-5 KJ7BRS-7 KJ7BRS-N KJ7BS-1 KJ7BS-15 KJ7BUP-9 KJ7BWB-7
  KJ7BWB-8 KJ7BWB-9 KJ7BXB-9 KJ7BXI-1 KJ7CCP-Y KJ7CFU-2 KJ7CGD KJ7CGD B
  KJ7CGD-1 KJ7CGD-2 KJ7CGD-B KJ7CJG-7 KJ7CLT-7 KJ7CMR KJ7CMR-R KJ7CMR-Y
  KJ7CNJ-7 KJ7CNJ-9 KJ7CNL KJ7CNL-1 KJ7CNL-5 KJ7CNL-7 KJ7CNZ-7 KJ7CQA-7
  KJ7CRL-8 KJ7CRM-7 KJ7CRM-9 KJ7CTJ-9 KJ7CTO-5 KJ7CTO-9 KJ7CTY-D KJ7CTY-R
  KJ7CXR KJ7CYR-7 KJ7CZY/P KJ7DAE-10 KJ7DAE-5 KJ7DBG-5 KJ7DBM-9 KJ7DCF-7
  KJ7DCP KJ7DCP-9 KJ7DEC-9 KJ7DGE KJ7DGE-1 KJ7DGE-7 KJ7DGH-N KJ7DGH-Y
  KJ7DHF-10 KJ7DHF-7 KJ7DHU-9 KJ7DHY KJ7DIL KJ7DIL-10 KJ7DKF-7 KJ7DLB-10
  KJ7DLB-5 KJ7DLB-9 KJ7DLL KJ7DLL-9 KJ7DLV KJ7DLV-5 KJ7DLV-6 KJ7DLV-7
  KJ7DMA-7 KJ7DPX B KJ7DPX-B KJ7DRS-2 KJ7DSE-5 KJ7DTG KJ7DTS KJ7DTY
  KJ7DUP KJ7DUP-7 KJ7DUP-9 KJ7DUW KJ7DVU-9 KJ7DVU-Y KJ7DWA-10 KJ7DWA-9
  KJ7DWA-N KJ7DWA-Y KJ7DXT KJ7DZ KJ7DZ B KJ7DZ C KJ7DZ-9 KJ7DZ-B
  KJ7DZ-C KJ7DZ-N KJ7DZ-Y KJ7DZE KJ7EBC KJ7EBU KJ7ECX KJ7ECX-N
  KJ7ECX-Y KJ7EDY-Y KJ7EGB KJ7EGB-6 KJ7EGB-7 KJ7EGB-9 KJ7EHM-9 KJ7EKE-9
  KJ7ELG-9 KJ7EMC KJ7EMC-7 KJ7ENG-7 KJ7EOW KJ7EOW-7 KJ7EPS KJ7EQH-10
  KJ7ESQ-N KJ7ESQ-Y KJ7ETA KJ7ETF-7 KJ7ETZ-12 KJ7ETZ-7 KJ7ETZ-8 KJ7ETZ-D
  KJ7EVP-9 KJ7EWK-7 KJ7FEE-9 KJ7FFA KJ7FFA-1 KJ7FFA-2 KJ7FGG-7 KJ7FGG-9
  KJ7FGG-N KJ7FGG-Y KJ7FGY-7 KJ7FHZ-1 KJ7FMD KJ7FMD-7 KJ7FOA-9 KJ7FOY
  KJ7FQD-7 KJ7FRG KJ7FRG-9 KJ7FTH-Y KJ7FTN-9 KJ7FWX-N KJ7FYC-9 KJ7GDN
  KJ7GDN B KJ7GDN-1 KJ7GDN-4 KJ7GDN-7 KJ7GDN-B KJ7GEM-7 KJ7GEM-9 KJ7GEZ-9
  KJ7GFI-7 KJ7GFI-N KJ7GFI-Y KJ7GHE-10 KJ7GHF-7 KJ7GJC-N KJ7GJJ-10 KJ7GJJ-7
  KJ7GMD-9 KJ7GMS KJ7GMS-14 KJ7GMS-5 KJ7GMS-7 KJ7GOS-10 KJ7GOW-7 KJ7GQW-Y
  KJ7GRQ KJ7GSK KJ7GSK-9 KJ7GSK-Y KJ7GTX-9 KJ7GTX-Y KJ7GVW-9 KJ7GYU-7
  KJ7GYU-9 KJ7HBD-11 KJ7HCL KJ7HDT-5 KJ7HDU-9 KJ7HGI-7 KJ7HGV-7 KJ7HKL
  KJ7HLB-10 KJ7HLB-7 KJ7HSH KJ7HSH-9 KJ7HSW KJ7HUA-10 KJ7HUA-9 KJ7HVX
  KJ7HVX-4 KJ7HVX-7 KJ7HVX-9 KJ7HYQ-7 KJ7IAW KJ7IAZ KJ7IAZ-10 KJ7IAZ-5
  KJ7IAZ-9 KJ7ICO-2 KJ7IEA-7 KJ7IGE-5 KJ7IGR-5 KJ7IHA-7 KJ7IJB-10 KJ7IKB-N
  KJ7IKK-9 KJ7IKP-11 KJ7IKW-9 KJ7ILC-7 KJ7IMB KJ7IMB-15 KJ7IMB-7 KJ7IMB-9
  KJ7IMB-D KJ7IOC-5 KJ7IOC-9 KJ7IOM KJ7IOM-7 KJ7IOM-9 KJ7IOR KJ7IOR-10
  KJ7IRL KJ7IRL-10 KJ7IRL-15 KJ7IRL-5 KJ7IRL-7 KJ7IRL-9 KJ7IRL-N KJ7IRL-Y
  KJ7ITE-1 KJ7ITE-4 KJ7ITE-9 KJ7ITE-D KJ7ITX-10 KJ7ITX-8 KJ7IUI KJ7IUI-10
  KJ7IUI-9 KJ7IUI-N KJ7IUI-Y KJ7IUT KJ7IVE KJ7IVE-13 KJ7IVE-7 KJ7IVE-9
  KJ7IWA-5 KJ7IWA-7 KJ7IWA-9 KJ7IXG-N KJ7IY-D KJ7JA-9 KJ7JAL KJ7JAS-Y
  KJ7JC-7 KJ7JC-9 KJ7JCK-13 KJ7JCR KJ7JDC KJ7JDC-9 KJ7JDC-D KJ7JDC-N
  KJ7JDC-Y KJ7JES KJ7JFN-10 KJ7JFN-7 KJ7JFN-9 KJ7JFP-9 KJ7JFR-9 KJ7JGX
  KJ7JHH-10 KJ7JHH-5 KJ7JHH-D KJ7JJE-7 KJ7JJE-9 KJ7JJV-7 KJ7JJV-8 KJ7JMY-7
  KJ7JNK KJ7JNK-5 KJ7JNK-9 KJ7JNR-7 KJ7JOC-9 KJ7JPH-9 KJ7JQA-9 KJ7JQL
  KJ7JRN-9 KJ7JRR-9 KJ7JUC-7 KJ7JWB-9 KJ7JWC-7 KJ7JWC-9 KJ7JXM-9 KJ7JXM-Y
  KJ7JYE-7 KJ7KCK-9 KJ7KDB KJ7KFR kj7kgd KJ7KGD B KJ7KGD-B KJ7KGN-4
  KJ7KGN-7 KJ7KGN-9 KJ7KIN-10 KJ7KIN-7 KJ7KJK-10 KJ7KJK-11 KJ7KMC KJ7KMC-1
  KJ7KMC-2 KJ7KMC-3 KJ7KNR KJ7KNR-7 KJ7KPI-N KJ7KPI-Y KJ7KPX-10 KJ7KPX-11
  KJ7KSG-9 KJ7KSW KJ7KSW-5 KJ7KSX KJ7KTP-7 KJ7KTP-9 KJ7KTS-9 KJ7KUT-7
  KJ7KWR-3 KJ7KWR-7 KJ7KWR-D KJ7KXB-9 KJ7KYB-5 KJ7KYB-7 KJ7KYY-9 KJ7LAE
  KJ7LAE-4 KJ7LAE-5 KJ7LAE-7 KJ7LAE-9 KJ7LAX KJ7LBX-9 KJ7LCH-5 KJ7LCH-7
  KJ7LCS KJ7LCX-7 KJ7LFN B KJ7LFN-B KJ7LGA KJ7LGY-9 KJ7LHQ-9 KJ7LLA-7
  KJ7LLA-9 KJ7LLS KJ7LLS-10 KJ7LLS-7 KJ7LLS/P KJ7LOW-7 KJ7LRA-7 KJ7LRH-Y
  KJ7LSA B KJ7LSA-3 KJ7LSA-B KJ7LUD-9 KJ7LUP-9 KJ7LUQ-9 KJ7LUS-9 KJ7LUV-9
  KJ7LVT-7 KJ7LVZ KJ7LVZ-1 KJ7LVZ-2 KJ7LVZ-7 KJ7LVZ-9 KJ7LXK-9 KJ7LYM-9
  KJ7LYT KJ7LYT-1 KJ7LYT-2 KJ7LYT-3 KJ7LYT-D KJ7LYT-Y KJ7LYZ-9 KJ7MAD-9
  KJ7MAX-7 KJ7MCA KJ7MCL-10 KJ7MCL-7 KJ7MCN-18 KJ7MCN-Y KJ7MEB-7 KJ7MED-5
  KJ7MFU-2 KJ7MFU-7 KJ7MHK-N KJ7MIL-10 KJ7MIL-7 KJ7MIL-9 KJ7MIS-N KJ7MIT-7
  KJ7MIT-9 KJ7MIV-10 KJ7MIV-7 KJ7MJD-15 KJ7MJD-7 KJ7MJD-R KJ7MJQ-7 KJ7MJQ-9
  KJ7MJQ-N KJ7MJQ-Y KJ7MJR KJ7MJY-7 KJ7MKW-9 KJ7MKX KJ7MKX-1 KJ7MKX-2
  KJ7MKX-4 KJ7MKX-7 KJ7MLA KJ7MLK KJ7MLK-7 KJ7MLK-9 KJ7MLN KJ7MLN-1
  KJ7MLN-2 KJ7MLN-N KJ7MLW-9 KJ7MPQ-7 KJ7MQA KJ7MQN-9 KJ7MRQ-10 KJ7MRQ-5
  KJ7MRQ-9 KJ7MSQ-9 KJ7MT-7 KJ7MT-9 KJ7MV-7 KJ7MV-8 KJ7MWT-7 KJ7MWT-9
  KJ7MZW-Y KJ7NAS-1 KJ7NAS-10 KJ7NAS-13 KJ7NAS-5 KJ7NAS-9 KJ7NAS-Y KJ7NCT-7
  KJ7NCT-9 KJ7NDY KJ7NDY-7 KJ7NDZ B KJ7NDZ C KJ7NDZ-7 KJ7NDZ-9 KJ7NDZ-B
  KJ7NDZ-C KJ7NDZ-N KJ7NDZ-Y KJ7NFM KJ7NGJ-7 KJ7NIF-9 KJ7NJW-1 KJ7NLA
  KJ7NLA-10 KJ7NO-2 KJ7NO-5 KJ7NOL-9 KJ7NOY KJ7NOZ KJ7NRK-9 KJ7NUN
  KJ7NUQ-9 KJ7NUW-9 KJ7NUX KJ7NUX B KJ7NUX-10 KJ7NUX-15 KJ7NUX-4 KJ7NUX-5
  KJ7NUX-7 KJ7NUX-B KJ7NUY KJ7NUY-5 KJ7NUZ-7 KJ7NUZ-9 KJ7NVD-7 KJ7NWK-7
  kj7nwk-9 KJ7NWW-7 KJ7OAN-7 KJ7OCO KJ7OCO B KJ7OCO-B KJ7OCO-D KJ7OCO-N
  KJ7OCP-9 KJ7OCV-7 KJ7ODZ-9 KJ7OEB KJ7OEP KJ7OEP B KJ7OEP-10 KJ7OEP-5
  KJ7OEP-6 KJ7OEP-7 KJ7OEP-8 KJ7OEP-B KJ7OEP-D KJ7OEP-N KJ7OEP-Y KJ7OES
  KJ7OES-10 KJ7OES-11 KJ7OES-14 KJ7OES-15 KJ7OES-7 KJ7OFH KJ7OGF KJ7OGG
  KJ7OIV-9 KJ7OJB-7 KJ7OJB-N KJ7OJE-N KJ7OKB-9 KJ7OKE-9 KJ7OKW KJ7OLJ-D
  KJ7OMO KJ7OMO-10 KJ7OMO-Y KJ7ONT-7 KJ7ONV-4 KJ7OOB KJ7OOB-7 KJ7OPR-10
  KJ7OPR-9 KJ7OQW KJ7OQW-1 KJ7OQW-5 KJ7OQW-7 KJ7OTF-1 KJ7OTF-7 KJ7OUF-7
  KJ7OWB KJ7OWD-10 KJ7OWD-7 KJ7OWD-9 KJ7OWD-Y KJ7OYA-7 KJ7OYA-D KJ7OZF
  KJ7OZF-1 KJ7OZF-10 KJ7OZF-11 KJ7OZF-12 KJ7OZF-13 KJ7OZF-14 KJ7OZF-15 KJ7OZF-2
  KJ7OZF-3 KJ7OZF-4 KJ7OZF-5 KJ7OZF-7 KJ7OZF-8 KJ7OZF-9 KJ7OZF-D KJ7OZH-7
  KJ7PAG KJ7PAG-9 KJ7PGZ-10 KJ7PHE-1 KJ7PHE-14 KJ7PHE-D KJ7PHQ-9 KJ7PIE-7
  KJ7PIG-7 KJ7PIM-7 KJ7PJO-9 KJ7PKM-D KJ7PKO-9 KJ7PKU-9 KJ7PKU-R KJ7PLM B
  KJ7PLM-B KJ7POQ-9 KJ7PPF-D KJ7PPJ-4 KJ7PPJ-7 KJ7PQQ-9 KJ7PRS KJ7PRS B
  KJ7PRS-10 KJ7PRS-11 KJ7PRS-12 KJ7PRS-3 KJ7PRS-5 KJ7PRS-7 KJ7PRS-B KJ7PRS-N
  KJ7PTK-9 KJ7PTK-N KJ7PTK-Y KJ7PTU KJ7PTU-10 KJ7PTU-2 KJ7PTU-5 KJ7PTU-7
  KJ7PUX KJ7PUX-1 KJ7PUX-7 KJ7PUX-9 KJ7PVH-7 KJ7PVH-9 KJ7PVO KJ7PVO-1
  KJ7PVO-3 KJ7PVO-5 KJ7PVO-7 KJ7PVO-D KJ7PWM-1 KJ7PWM-10 KJ7PWM-7 KJ7PWM-8
  KJ7PWM-9 KJ7QAT-9 KJ7QEB KJ7QEB-Y KJ7QJJ-7 KJ7QJQ-N KJ7QJY-9 KJ7QJZ-7
  KJ7QKI-1 KJ7QKI-7 KJ7QKI-9 KJ7QLR-5 KJ7QLR-7 KJ7QMB-7 KJ7QOX KJ7QOX-1
  KJ7QOX-10 KJ7QOX-5 KJ7QOX-7 KJ7QOX-9 KJ7QPD KJ7QPN KJ7QPX KJ7QWE-7
  KJ7QWE-9 KJ7RAB-9 KJ7RAC-5 KJ7RAD-N KJ7RBS-10 KJ7RBS-15 KJ7RBS-7 KJ7RCB-7
  KJ7RCB-9 KJ7RCQ-7 KJ7RCQ-9 KJ7RD KJ7RDM-7 KJ7RDY-1 KJ7REB-7 KJ7REF-7
  KJ7RFN KJ7RFN-7 KJ7RFN-9 KJ7RFO B KJ7RFO-B KJ7RFO-D KJ7RGD-7 KJ7RGW
  KJ7RIX-7 KJ7RIX-9 KJ7RJL KJ7RNY KJ7RNY-5 KJ7RNY-7 KJ7RNY-9 KJ7RNY-A
  KJ7RNY-B KJ7ROV KJ7ROX KJ7ROX-7 KJ7ROX-9 KJ7RQK KJ7RQK-6 KJ7RQK-7
  KJ7RQK-D KJ7RQK-N KJ7RQK-R KJ7RQK-Y KJ7RQU-7 KJ7RRK-5 KJ7RRO-7 KJ7RRR-5
  KJ7RRV KJ7RRV-1 KJ7RRV-5 KJ7RRV-7 KJ7RRV-9 KJ7RTK-10 KJ7RTO KJ7RTY-1
  KJ7RUH-7 KJ7RUH-D KJ7RVG-2 KJ7RVG-9 KJ7RWG-D KJ7SAH-7 KJ7SAH-9 KJ7SBJ-15
  KJ7SBN B KJ7SBN-1 KJ7SBN-B KJ7SCK-9 KJ7SDG KJ7SDG B KJ7SDG-15 KJ7SDG-5
  KJ7SDG-7 KJ7SDG-9 KJ7SDG-B KJ7SDG-D KJ7SDG-Y KJ7SDI-9 KJ7SDK-10 KJ7SDY-9
  KJ7SHB-9 KJ7SHB-Y KJ7SHY-9 KJ7SIJ KJ7SIT-7 KJ7SKV KJ7SKV-2 KJ7SKV-D
  KJ7SLR KJ7SLR-7 KJ7SLR-9 KJ7SLS-9 KJ7SSM-1 KJ7SSM-7 KJ7SSS KJ7SSS B
  KJ7SSS-B KJ7SSS-N KJ7SSS/P KJ7STI KJ7STI-1 KJ7STI-7 KJ7STI-9 KJ7STM
  KJ7STZ-6 KJ7SUN-12 KJ7SUN-14 KJ7SUN-7 KJ7SUN-9 KJ7SUZ KJ7SUZ-7 KJ7SVM-1
  KJ7SVM-10 KJ7SVM-15 KJ7SVM-7 KJ7SVM-9 KJ7SVO-10 KJ7SVO-11 KJ7SXQ-7 KJ7SXR-10
  KJ7SXR-7 KJ7SXR-9 KJ7SXY-9 KJ7SYX KJ7SYX-8 KJ7SYX-9 KJ7SYX/P KJ7T
  KJ7T-1 KJ7T-10 KJ7T-5 KJ7T-7 KJ7T-9 KJ7T-D KJ7T-N KJ7T-Y
  KJ7TBW-7 KJ7TBW-8 KJ7TCS-5 KJ7TDP-7 KJ7TIY-7 KJ7TIY-9 KJ7TJS-5 KJ7TKA-9
  KJ7TLF-9 KJ7TPE-1 KJ7TQF-9 KJ7TQK-R KJ7TRF-7 KJ7TRW-7 KJ7TRW-D KJ7TTH
  KJ7TTN KJ7TTV-7 KJ7TTV-9 KJ7TTY KJ7TTY B KJ7TTY-1 KJ7TTY-2 KJ7TTY-3
  KJ7TTY-7 KJ7TTY-9 KJ7TTY-B KJ7TTY-N KJ7TTY-R KJ7TTY-Y KJ7TUP-7 KJ7TWO-1
  KJ7TXE-7 KJ7TXE-9 KJ7TXR-15 KJ7TXR-5 KJ7TXR-6 KJ7TXR-8 KJ7TZT KJ7TZT-Y
  KJ7UCS KJ7UDQ-9 KJ7UDT-10 KJ7UHG KJ7UHI-9 KJ7UIC-7 KJ7UIC-N KJ7UIP
  KJ7UJN-7 KJ7UKA-9 KJ7UKA-N KJ7UKV KJ7ULH-7 KJ7UMU-9 KJ7UOH-7 KJ7UOY-12
  KJ7UPY-7 KJ7URI-14 KJ7USP-8 KJ7USP-9 KJ7USS KJ7USS-7 KJ7USS-D KJ7UTC
  KJ7UTC B KJ7UTC-7 KJ7UTC-B KJ7UUK-7 KJ7UUK-9 KJ7UXX KJ7UXX-9 KJ7UZB-7
  KJ7VAY KJ7VBX-11 KJ7VDP KJ7VDP-6 KJ7VDX-7 KJ7VDX-9 KJ7VFC-9 KJ7VID
  KJ7VID-7 KJ7VIS-1 KJ7VIS-15 KJ7VJB-7 KJ7VJB-9 KJ7VJG-10 KJ7VKN-10 KJ7VKN-7
  KJ7VKN-9 KJ7VML-7 KJ7VPD-7 KJ7VPY-9 KJ7VQF-7 KJ7VUO-10 KJ7VUO-7 KJ7VVU-D
  KJ7VWR-Y KJ7VX-7 KJ7VXN KJ7VXN-11 KJ7VXN-15 KJ7VXN-8 KJ7VXO-5 KJ7WAF
  KJ7WAK-1 KJ7WAK-13 KJ7WAK-2 KJ7WAK-8 KJ7WAK-9 KJ7WBN-7 KJ7WCU-7 KJ7WFN-9
  KJ7WGA KJ7WGB-15 KJ7WGM KJ7WGM-7 KJ7WHD-7 KJ7WLL KJ7WLL-6 KJ7WLL-7
  KJ7WLT-7 KJ7WLT-9 KJ7WPN KJ7WPN-9 KJ7WPN-R KJ7WPN-Y KJ7WQD-7 KJ7WQD-9
  KJ7WQI-9 KJ7WRA-7 KJ7WRG-9 KJ7WRX-10 KJ7WSC-10 KJ7WSC-7 KJ7WSC-D KJ7WSO
  KJ7WSO-9 KJ7WUZ KJ7WVJ KJ7WVV KJ7WVV-7 KJ7WVV-9 KJ7WWL KJ7WWL B
  KJ7WWL-B KJ7WWL-D KJ7WWT-9 KJ7WXD KJ7WXD-10 KJ7WXD-9 KJ7YCC C KJ7YCC-C
  KJ7YCC-N KJ7YGX KJ7YHF-7 KJ7YHY-N KJ7YJM KJ7YJM-10 KJ7YKR KJ7YMN-4
  KJ7YMS-9 KJ7YOM-7 KJ7YOM-8 KJ7YOM-9 KJ7YQI-7 KJ7YRS-DP KJ7YRS-Y KJ7YSO-7
  KJ7YTO-9 KJ7YTQ-9 KJ7YVQ-N KJ7YWK-7 KJ7YWT KJ7YWT B KJ7YWT-7 KJ7YWT-B
  KJ7YXL-7 KJ7YYI KJ7YYM-5 KJ7YZR B KJ7YZR-B KJ7YZR-N KJ7ZDB-9 KJ7ZDH
  KJ7ZDH-7 KJ7ZDH-9 KJ7ZGC KJ7ZGC-1 KJ7ZGC-10 KJ7ZGC-5 KJ7ZGC-6 KJ7ZHM-D
  KJ7ZHM-N KJ7ZIR-Y KJ7ZJF KJ7ZJF-12 KJ7ZJF-7 KJ7ZJI KJ7ZJI-7 KJ7ZJW-7
  KJ7ZJW-9 KJ7ZMH-9 KJ7ZND-7 KJ7ZND-9 KJ7ZNY-9 KJ7ZNY-D KJ7ZNY-N KJ7ZNY-Y
  KJ7ZPM-10 KJ7ZPM-11 KJ7ZPM-4 KJ7ZPM-5 KJ7ZPM-7 KJ7ZRZ-9 KJ7ZRZ-D KJ7ZSS
  KJ7ZSS-2 KJ7ZSS-7 KJ7ZSS-9 KJ7ZSS-N KJ7ZSS-Y KJ7ZTF KJ7ZTH KJ7ZTH B
  KJ7ZTH C KJ7ZTH-1 KJ7ZTH-2 KJ7ZTH-B KJ7ZTH-C KJ7ZTH-N KJ7ZTH-Y KJ7ZTJ-N
  KJ7ZUC-7 KJ7ZUC-9 KJ7ZVJ-9 KJ7ZVK-1 KJ7ZVK-7 KJ7ZVK-9 KJ7ZVK-D KJ7ZVK-N
  KJ7ZVN-7 KJ7ZVN-9 KJ7ZWD-7 KJ7ZXN-7 KJ8D-10 KJ8MRH KJ9M-9
User guide · FAQ · Blog · Discussion group · Σύνδεση με aprs.fi · Ιστοσελίδες AIS · Service status · Στατιστικά βάσης δεδομένων · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Αρχείο αλλαγών · Προγραμματισμένες αλλαγές · Ευχαριστίες · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS