Περιήγηση προθεμάτων - εμφάνιση χάρτη · πληροφορίες · τηλεμετρία · καιρός · ακατέργαστα · κατάσταση · σήματα · μηνύματα · ανακοινώσεις · εξέταση · εν κινήσει · my account

Αυτός είναι ένας περιηγήσιμος πίνακας χαρακτηριστικών κλήσης και στοιχείων/αντικειμένων που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων aprs.fi. Αυτός ο δείκτης ενημερώνεται ανά ώρα.

GW:
  GW0005 GW0007 GW0010 GW0011 GW0013 GW0015 GW0016 GW0019
  GW0020 GW0024 GW0026 GW0029 GW0031 GW0032 GW0035 GW0038
  GW0039 GW0040 GW0043 GW0044 GW0045 GW0046 GW0047 GW0049
  GW0053 GW0054 GW0055 GW0058 GW0059 GW0061 GW0064 GW0065
  GW0066 GW0067 GW0068 GW0069 GW0070 GW0075 GW0076 GW0077
  GW0082 GW0083 GW0084 GW0085 GW0087 GW0092 GW0093 GW0097
  GW0098 GW0100 GW0101 GW0103 GW0107 GW0110 GW0112 GW0114
  GW0115 GW0116 GW0118 GW0119 GW0122 GW0123 GW0125 GW0126
  GW0127 GW0132 GW0134 GW0135 GW0136 GW0137 GW0138 GW0139
  GW0140 GW0143 GW0147 GW0148 GW0149 GW0151 GW0152 GW0154
  GW0157 GW0162 GW0167 GW0168 GW0169 GW0172 GW0174 GW0175
  GW0177 GW0180 GW0181 GW0182 GW0183 GW0184 GW0185 gw0187
  GW0188 GW0189 GW0191 GW0194 GW0195 GW0199 GW0200 GW0202
  GW0203 GW0204 GW0206 GW0207 GW0208 GW0210 GW0212 GW0213
  GW0215 GW0217 GW0220 GW0221 GW0224 GW0225 GW0229 GW0232
  GW0234 GW0235 GW0236 GW0244 GW0245 GW0246 GW0248 GW0251
  GW0252 GW0254 GW0258 GW0260 GW0262 GW0263 GW0265 GW0266
  GW0268 GW0269 GW0270 GW0271 GW0273 GW0274 GW0275 GW0280
  GW0281 GW0282 GW0285 GW0290 GW0291 GW0293 GW0294 GW0302
  GW0303 GW0305 GW0306 GW0308 GW0309 GW0312 GW0319 GW0320
  GW0323 GW0324 GW0326 GW0327 GW0332 GW0335 GW0336 GW0337
  GW0338 GW0339 GW0341 GW0343 GW0346 GW0349 GW0350 GW0351
  GW0352 GW0353 GW0356 GW0358 GW0360 GW0363 GW0366 GW0367
  GW0368 GW0374 GW0378 GW0380 GW0381 GW0383 GW0385 GW0386
  GW0388 GW0389 GW0390 GW0392 GW0401 GW0403 GW0404 GW0408
  GW0409 GW0410 GW0412 GW0413 GW0414 GW0415 GW0416 GW0418
  GW0421 GW0422 GW0425 GW0429 GW0433 GW0434 GW0435 GW0436
  GW0437 GW0440 GW0441 GW0442 GW0446 GW0449 GW0451 GW0452
  GW0455 GW0456 GW0457 GW0458 GW0459 GW0463 GW0464 GW0468
  GW0469 GW0472 GW0476 GW0478 GW0480 GW0481 GW0483 GW0484
  GW0486 GW0489 GW049 GW0490 GW0492 GW0496 GW0500 GW0501
  GW0502 GW0503 GW0504 GW0507 GW0514 GW0515 GW0518 GW0523
  GW0525 GW0528 GW0529 GW0531 GW0535 GW0536 GW0539 GW0543
  GW0544 GW0547 GW0548 GW0549 GW0551 GW0552 GW0554 GW0555
  GW0557 GW0560 GW0563 GW0564 GW0565 GW0566 GW0571 GW0575
  GW0579 GW0580 GW0581 GW0582 GW0586 GW0587 GW0590 GW0594
  GW0597 GW0599 GW0602 GW0603 GW0604 GW0605 GW0608 GW0609
  GW0610 GW0614 GW0615 GW0618 GW0621 GW0622 GW0625 GW0629
  GW0631 GW0632 GW0634 GW0637 GW0639 GW0641 GW0643 GW0648
  GW0650 GW0651 GW0652 GW0655 GW0656 GW0658 GW0659 GW0660
  GW0664 GW0668 GW0670 GW0671 GW0672 GW0675 GW0677 GW0678
  GW0679 GW0681 GW0683 GW0686 GW0687 GW0692 GW0693 GW0694
  GW0697 GW0698 GW0699 GW0701 GW0702 GW0704 GW0707 GW0708
  GW0710 GW0711 GW0712 GW0714 GW0717 GW0719 GW0720 GW0725
  GW0727 GW0733 GW0734 GW0737 GW0740 GW0743 GW0745 GW0748
  GW0749 GW0751 GW0753 GW0755 GW0756 GW0758 GW0759 GW0760
  gw0761 GW0762 GW0763 GW0766 GW0768 GW0773 GW0774 GW0776
  GW0777 GW0780 GW0781 GW0783 GW0787 GW0791 GW0794 GW0795
  GW0796 GW0799 GW0800 GW0801 GW0802 GW0807 GW0809 GW0815
  gw0817 GW0818 GW0819 GW0821 GW0822 GW0823 GW0824 GW0826
  GW0828 gw0833 GW0835 GW0837 GW0840 GW0842 GW0843 GW0844
  GW0848 GW0850 GW0851 GW0853 GW0855 GW0859 GW0860 GW0861
  GW0865 GW0869 GW0870 GW0871 GW0875 GW0876 GW0877 GW0881
  GW0882 GW0883 GW0884 GW0885 GW0886 GW0888 GW0889 GW0890
  GW0891 GW0895 GW0897 GW0898 GW0900 GW0901 GW0902 GW0903
  GW0905 GW0906 GW0907 GW0908 GW0910 GW0911 GW0912 GW0913
  GW0914 GW0915 GW0919 GW0920 GW0928 GW0931 GW0933 GW0935
  GW0939 GW0940 GW0944 GW0946 GW0950 GW0953 GW0954 GW0959
  GW0963 GW0964 GW0967 GW0968 GW0974 GW0977 GW0979 GW0980
  GW0981 GW0982 GW0983 GW0985 GW0986 GW0987 GW0991 GW0992
  GW0993 GW0994 GW0996 GW0998 GW0CMI-10 GW0CMI-N GW0CMI-Y GW0DQW-10
  GW0DQW-3 GW0DWQ-Y GW0EVV/P GW0FHU-Y GW0GTW GW0GTW-9 GW0GVY-Y GW0GWR-Y
  GW0HKU-Y GW0HRG-10 GW0JLX B GW0JLX-10 GW0JLX-B GW0JLX-D GW0JLX-N GW0JQS-Y
  GW0JTU B GW0JTU-B GW0KAX-10 GW0KIG B GW0KIG-10 GW0KIG-B GW0KPE/P GW0MAV
  GW0MAV-2 GW0MAV-5 GW0MAV-7 GW0MAV-D GW0MHF/P GW0MTI GW0MTI-10 GW0MTI-9
  GW0MTI-N GW0MTI-Y GW0NEC-7 GW0NEC-Y GW0NEN-DP GW0NKG GW0NKG B GW0NKG-B
  GW0NPL B GW0NPL-B GW0OZB GW0OZB B GW0OZB-9 GW0OZB-B GW0OZB-D GW0OZB-N
  GW0OZB-Y GW0PEB-3 GW0PEB-4 GW0PEB/P GW0PNI GW0PNI-1 GW0PNI-10 GW0PNI-7
  GW0PNI-9 GW0RQC/P GW0RVR GW0TAU-10 GW0TQM GW0TQM B GW0TQM C GW0TQM-10
  GW0TQM-11 GW0TQM-2 GW0TQM-3 GW0TQM-4 GW0TQM-6 GW0TQM-7 GW0TQM-8 GW0TQM-9
  GW0TQM-B GW0TQM-C GW0TQM-D GW0TQM-N GW0TQM-R GW0TQM-Y GW0UHJ-N GW0UXJ
  GW0UXJ B GW0UXJ-10 GW0UXJ-B GW0UXJ-N GW0VFF-7 GW0VFF-9 GW0VLN GW0WPO/P
  GW0WUL B GW0WUL-B GW0WZL-10 GW1000 GW1001 GW1004 GW1006 GW1008
  GW1009 GW1010 GW1011 GW1013 GW1014 GW1017 GW1018 GW1020
  GW1021 GW1022 GW1024 GW1027 GW1031 GW1032 GW1035 GW1037
  GW1038 GW1039 GW1045 GW1049 GW1050 GW1054 GW1055 GW1057
  GW1058 GW1059 GW1060 GW1062 GW1065 GW1066 GW1068 GW1072
  GW1075 GW1076 GW1080 GW1081 GW1082 GW1083 GW1085 GW1086
  GW1087 GW1088 GW1090 GW1091 GW1092 GW1093 GW1094 GW1095
  GW1096 GW1097 GW1098 GW1100 GW1104 GW1106 GW1107 GW1109
  GW1111 GW1112 GW1113 GW1114 GW1115 GW1117 GW1125 GW1126
  GW1127 GW1129 GW1135 GW1137 GW1144 GW1145 GW1149 GW1158
  GW1159 GW1161 GW1162 GW1163 GW1169 GW1172 GW1174 GW1175
  GW1177 GW1178 GW1179 GW1183 GW1184 GW1187 GW1193 GW1194
  GW1195 GW1196 GW1198 GW1200 GW1201 GW1208 GW1209 GW1210
  GW1211 GW1213 GW1214 GW1216 GW1218 GW1228 GW1230 GW1235
  GW1236 GW1237 GW1238 GW1239 GW1240 GW1241 GW1242 GW1243
  GW1244 GW1253 GW1255 GW1257 GW1258 GW1259 GW1260 GW1261
  GW1263 GW1265 GW1266 GW1267 GW1268 GW1269 GW1270 GW1277
  GW1278 GW1279 GW1281 GW1282 GW1285 GW1286 GW1288 GW1289
  GW1292 GW1293 GW1296 GW1299 GW1306 GW1307 GW1310 GW1312
  GW1313 GW1320 GW1321 GW1328 GW1330 GW1334 GW1335 GW1337
  GW1341 GW1342 GW1345 GW1347 GW1348 GW1353 GW1356 GW1361
  GW1362 GW1364 GW1367 GW1368 GW1370 GW1372 GW1374 GW1377
  GW1378 GW1379 GW1387 GW1388 GW1391 GW1392 GW1393 GW1395
  GW1401 GW1402 GW1404 GW1405 GW1408 GW1409 GW1410 GW1414
  GW1416 GW1418 GW1419 GW1422 GW1423 GW1426 GW1429 GW1430
  GW1431 GW1435 GW1437 GW1438 GW1444 GW1450 GW1451 GW1452
  GW1454 GW1458 GW1460 GW1464 GW1468 GW1469 GW1471 GW1472
  GW1474 GW1475 GW1476 GW1477 GW1479 GW1480 GW1481 GW1482
  GW1484 GW1490 GW1491 GW1492 GW1495 GW1496 GW1497 GW1498
  GW1508 GW1509 GW1511 GW1512 GW1513 GW1514 GW1515 GW1516
  GW1523 GW1524 GW1525 GW1531 GW1533 GW1538 GW1539 GW1540
  GW1541 GW1542 GW1543 GW1544 GW1545 GW1546 GW1547 GW1549
  GW1550 GW1551 GW1554 GW1555 GW1560 GW1561 GW1562 GW1564
  GW1567 GW1570 GW1571 GW1572 GW1573 GW1574 GW1580 GW1583
  GW1585 GW1592 GW1593 GW1595 GW1596 GW1597 GW1598 GW1599
  GW1600 GW1601 GW1602 GW1603 GW1607 GW1609 GW1612 GW1614
  GW1616 GW1618 GW1620 GW1622 GW1625 GW1627 GW1629 GW1630
  GW1632 GW1636 GW1637 GW1638 GW1639 GW1640 GW1643 GW1647
  GW1652 GW1653 GW1655 GW1657 GW1659 GW1660 GW1661 GW1662
  GW1663 GW1667 GW1668 GW1669 GW1670 GW1671 GW1675 GW1677
  GW1678 GW1679 GW1681 GW1682 GW1685 GW1686 GW1688 GW1690
  GW1694 GW1696 GW1697 GW1698 GW1699 GW1700 GW1701 GW1702
  GW1707 GW1708 GW1709 GW1710 GW1714 GW1715 GW1717 GW1718
  GW1721 GW1722 GW1724 GW1725 GW1726 GW1727 GW1728 GW1732
  GW1734 GW1736 GW1737 GW1738 GW1739 GW1748 GW1749 GW1751
  GW1753 GW1754 GW1757 GW1761 GW1763 GW1765 GW1766 GW1769
  GW1771 GW1774 GW1775 GW1777 GW1778 GW1779 GW1781 GW1785
  GW1788 GW1791 GW1795 GW1800 GW1801 GW1802 GW1804 GW1808
  GW1809 GW1810 GW1811 GW1815 GW1816 GW1821 GW1822 GW1824
  GW1826 GW1828 GW1833 GW1835 GW1838 GW1839 GW1848 GW1849
  GW1851 GW1852 GW1853 GW1854 GW1857 GW1859 GW1860 GW1868
  GW1869 GW1874 GW1877 GW1878 GW1881 GW1883 GW1885 GW1886
  GW1888 GW1890 GW1894 GW1897 GW1898 GW1900 GW1902 GW1903
  GW1905 GW1907 GW1912 GW1913 GW1914 GW1915 GW1917 GW1919
  GW1920 GW1927 GW1930 GW1931 GW1938 GW1941 GW1942 GW1943
  GW1944 GW1945 GW1946 GW1948 GW1950 GW1952 GW1954 GW1956
  GW1958 GW1961 GW1967 GW1972 GW1975 GW1976 GW1977 GW1979
  GW1980 GW1981 GW1983 GW1984 GW1985 GW1986 GW1987 GW1989
  GW1990 GW1992 GW1994 GW1995 GW1998 GW1999 GW1ATZ B GW1ATZ-B
  GW1ATZ-D GW1ATZ-N GW1ATZ-Y GW1DTA-N GW1DTA-R GW1DTA-Y GW1KGW GW1KGW/P
  GW1LFN-10 GW1LFN-Y GW1MNU-5 GW1MNU-6 GW1MNU-7 GW1MNU-9 GW1OPE-Y GW1RVC
  GW1RVC-7 GW1SYG-D GW1SYG-DP GW1UMH-9 GW1WRV-Y GW2002 GW2005 GW2008
  GW2010 GW2011 GW2012 GW2016 GW2019 GW2021 GW2024 GW2025
  GW2027 GW2028 GW2029 GW2031 GW2033 GW2034 GW2035 GW2037
  GW2038 GW2039 GW2040 GW2041 GW2042 GW2045 GW2049 GW2054
  GW2055 GW2061 GW2062 GW2064 GW2066 GW2067 GW2068 GW2070
  GW2072 GW2074 GW2075 GW2076 GW2082 GW2085 GW2087 GW2088
  GW2089 GW2090 GW2092 GW2094 GW2097 GW2100 GW2108 GW2109
  GW2110 GW2112 GW2114 GW2119 GW2123 GW2126 GW2128 GW2129
  GW2130 GW2134 GW2137 GW2138 GW2139 GW2140 GW2141 GW2145
  GW2146 GW2148 GW2149 GW2151 GW2151-7 GW2151-8 GW2155 GW2156
  GW2158 GW2160 GW2161 GW2166 GW2167 GW2171 GW2173 GW2175
  GW2177 GW2185 GW2187 GW2188 GW2189 GW2190 GW2192 GW2193
  GW2194 GW2195 GW2200 GW2201 GW2202 GW2204 GW2214 GW2215
  GW2216 GW2217 GW2218 GW2219 GW2220 GW2223 GW2224 GW2225
  GW2228 GW2229 GW2231 GW2232 GW2233 GW2235 GW2236 GW2237
  GW2239 GW2240 GW2242 GW2245 GW2248 GW2249 GW2253 GW2254
  GW2255 GW2258 GW2259 GW2260 GW2271 GW2273 GW2274 GW2275
  GW2276 GW2278 gw2280 GW2282 GW2283 GW2284 GW2286 GW2287
  GW2289 GW2291 GW2292 GW2294 GW2295 GW2297 GW2298 GW2299
  gw2301 GW2305 GW2306 GW2311 GW2312 GW2314 GW2316 GW2321
  GW2323 GW2326 GW2327 GW2328 GW2334 gw2336 GW2341 GW2344
  GW2345 GW2347 GW2348 GW2349 GW2350 GW2351 GW2352 GW2356
  GW2358 GW2364 GW2366 GW2368 GW2372 GW2381 GW2382 GW2384
  GW2385 GW2386 GW2389 GW2392 GW2393 GW2394 GW2395 GW2398
  GW2399 GW2400 GW2402 GW2403 GW2404 GW2405 GW2409 GW2410
  GW2411 GW2412 GW2413 GW2417 GW2418 GW2419 GW2421 GW2423
  GW2424 GW2426 GW2427 GW2428 GW2437 GW2438 GW2440 GW2442
  GW2443 GW2444 GW2445 GW2446 GW2448 GW2451 GW2454 GW2455
  GW2457 GW2458 GW2459 GW2463 GW2464 GW2465 GW2466 GW2467
  GW2468 GW2472 GW2473 GW2474 GW2476 GW2477 GW2480 GW2481
  GW2484 GW2486 GW2489 GW2490 GW2491 GW2492 GW2494 GW2495
  GW2496 GW2497 GW2505 GW2507 GW2508 GW2509 GW2510 GW2511
  GW2512 GW2516 GW2517 GW2518 GW2521 GW2522 GW2523 GW2525
  GW2540 GW2542 GW2543 GW2550 GW2551 GW2554 GW2556 GW2559
  GW2563 GW2565 GW2566 GW2569 GW2574 GW2575 GW2577 GW2582
  GW2584 GW2585 GW2586 GW2588 GW2590 GW2591 GW2592 GW2593
  GW2597 GW2598 GW2602 GW2603 GW2604 GW2605 GW2606 GW2610
  GW2612 GW2615 GW2617 GW2618 GW2619 GW2620 GW2622 GW2624
  GW2625 GW2626 GW2628 GW2629 GW2630 GW2631 GW2632 GW2634
  GW2637 GW2639 GW2642 GW2644 GW2645 GW2646 GW2652 GW2655
  GW2656 GW2660 GW2661 GW2662 GW2665 GW2669 GW2670 GW2672
  GW2673 GW2674 GW2675 GW2677 GW2678 GW2680 GW2682 GW2683
  GW2684 GW2685 GW2689 GW2692 GW2693 GW2695 GW2696 GW2699
  GW2700 GW2702 GW2704 GW2706 GW2708 GW2709 GW2711 GW2712
  GW2714 GW2721 GW2722 GW2723 GW2727 GW2728 GW2730 GW2731
  GW2732 GW2737 GW2738 GW2741 GW2742 GW2744 GW2745 GW2746
  GW2747 GW2748 GW2749 GW2751 GW2752 GW2753 GW2755 GW2757
  GW2758 GW2761 GW2764 GW2765 GW2768 GW2771 GW2772 GW2775
  GW2778 GW2782 GW2783 GW2785 GW2788 GW2789 GW2790 GW2791
  GW2792 GW2795 GW2801 GW2804 GW2805 GW2806 GW2810 GW2811
  GW2812 GW2815 GW2817 GW2818 GW2819 GW2821 GW2822 GW2825
  GW2826 GW2827 GW2828 GW2830 GW2831 GW2834 GW2835 GW2836
  GW2838 GW2840 GW2841 GW2844 GW2845 GW2849 GW2850 GW2853
  GW2857 GW2861 GW2863 GW2864 GW2866 GW2867 GW2871 GW2873
  GW2877 GW2878 GW2880 GW2881 GW2884 GW2887 GW2891 GW2893
  GW2897 GW2898 GW2901 GW2905 GW2907 GW2909 GW2918 GW2921
  GW2922 GW2923 GW2924 GW2925 GW2926 GW2927 GW2929 GW2930
  GW2935 GW2939 GW2940 GW2942 GW2943 GW2944 GW2946 GW2947
  GW2949 GW2951 GW2952 GW2953 GW2955 GW2958 GW2959 GW2960
  GW2962 GW2963 GW2967 GW2968 GW2969 GW2972 GW2973 GW2974
  GW2975 GW2978 GW2979 GW2980 GW2984 GW2986 GW2987 GW2991
  GW2992 GW2993 GW2994 GW2996 GW2998 GW2999 GW3001 GW3006
  GW3007 GW3009 GW3010 GW3011 GW3020 GW3021 GW3026 GW3028
  GW3031 GW3032 GW3034 GW3035 GW3037 Gw3040 GW3041 GW3042
  GW3043 GW3044 GW3045 GW3047 GW3049 GW3052 GW3053 GW3054
  GW3055 GW3056 GW3060 GW3061 GW3062 GW3065 GW3067 GW3068
  GW3071 GW3072 GW3075 GW3079 GW3080 GW3083 GW3084 GW3092
  GW3094 GW3095 GW3097 GW3100 GW3101 GW3103 GW3110 GW3111
  GW3112 GW3114 GW3116 GW3119 GW3122 GW3124 GW3126 GW3133
  GW3134 GW3137 GW3138 GW3140 GW3142 GW3145 GW3147 GW3148
  GW3153 GW3154 GW3157 GW3160 GW3161 GW3162 GW3165 GW3169
  GW3170 GW3171 GW3175 GW3177 GW3178 GW3180 GW3181 GW3182
  GW3183 GW3184 GW3186 GW3188 GW3192 GW3196 GW3201 GW3202
  GW3204 GW3206 GW3208 GW3209 GW3210 GW3211 GW3213 GW3214
  GW3215 GW3217 GW3218 GW3220 GW3221 GW3222 GW3224 GW3225
  GW3233 GW3238 GW3242 GW3247 GW3249 GW3250 GW3251 GW3252
  GW3253 GW3254 GW3255 GW3256 GW3258 GW3259 GW3261 GW3268
  GW3270 GW3271 GW3275 GW3281 GW3283 GW3284 GW3285 GW3287
  GW3292 GW3293 GW3294 GW3296 GW3299 GW3300 GW3301 GW3305
  GW3308 GW3309 GW3310 GW3313 GW3318 GW3320 GW3324 GW3325
  GW3327 GW3329 GW3330 GW3332 GW3333 GW3336 GW3340 GW3341
  GW3344 GW3345 GW3346 GW3347 GW3348 GW3349 GW3356 GW3359
  GW3360 GW3371 GW3373 GW3374 GW3376 GW3379 GW3381 GW3382
  GW3384 GW3385 GW3386 GW3387 GW3389 GW3390 GW3392 GW3393
  GW3396 GW3397 GW3402 GW3403 GW3404 GW3405 GW3406 GW3407
  GW3408 GW3410 GW3411 GW3413 GW3414 GW3415 GW3416 GW3417
  GW3418 GW3419 GW3420 GW3421 GW3424 GW3425 GW3430 GW3433
  GW3435 GW3437 GW3439 GW3444 GW3446 GW3447 GW3448 GW3451
  GW3457 GW3458 GW3459 GW3465 GW3467 GW3468 GW3469 GW3472
  GW3474 GW3475 GW3477 GW3478 GW3481 GW3482 GW3484 GW3485
  GW3487 GW3488 GW3491 GW3493 GW3494 GW3495 GW3496 GW3497
  GW3498 GW3502 GW3503 GW3504 GW3506 GW3507 GW3509 GW3511
  GW3513 GW3516 GW3518 GW3519 GW3520 GW3523 GW3525 GW3529
  GW3530 GW3531 GW3532 GW3533 GW3535 GW3537 GW3539 GW3540
  GW3542 GW3543 GW3546 GW3547 GW3548 GW3549 GW3550 GW3551
  GW3555 GW3556 GW3557 GW3558 GW3559 GW3560 GW3562 GW3563
  GW3564 GW3565 GW3566 GW3567 GW3570 GW3571 GW3572 GW3576
  GW3577 GW3580 GW3581 GW3584 GW3585 GW3586 GW3588 GW3591
  GW3592 GW3593 GW3595 GW3596 GW3597 GW3598 GW3601 GW3602
  GW3604 GW3605 GW3607 GW3608 GW3611 GW3613 GW3614 GW3615
  GW3616 GW3617 GW3620 GW3621 GW3623 GW3624 GW3627 GW3630
  GW3631 GW3633 GW3634 GW3636 GW3640 GW3642 GW3643 GW3644
  GW3645 GW3646 GW3647 GW3649 GW3650 GW3652 GW3653 GW3655
  GW3657 GW3659 GW3660 GW3661 GW3663 GW3664 GW3666 GW3667
  GW3668 GW3673 GW3674 GW3676 GW3677 GW3678 GW3681 GW3689
  GW3691 GW3693 GW3694 GW3695 GW3697 GW3700 GW3701 GW3703
  GW3704 GW3707 GW3708 GW3710 GW3716 GW3717 GW3718 GW3719
  GW3720 GW3722 GW3723 GW3724 GW3727 GW3729 GW3733 GW3735
  GW3736 GW3737 GW3738 GW3739 GW3740 GW3741 GW3742 GW3746
  GW3748 GW3750 GW3751 GW3752 GW3753 GW3754 GW3755 GW3756
  GW3758 GW3759 GW3760 GW3762 GW3763 GW3765 GW3771 GW3773
  GW3775 GW3776 GW3780 GW3786 GW3787 GW3788 GW3789 GW3790
  GW3791 GW3792 GW3793 GW3795 GW3796 GW3797 GW3798 GW3799
  GW3800 GW3801 GW3802 GW3803 GW3804 GW3805 GW3806 GW3808
  GW3809 GW3813 GW3816 GW3817 GW3819 GW3820 GW3822 GW3823
  GW3824 GW3825 GW3826 GW3827 GW3828 GW3829 GW3830 GW3831
  GW3832 GW3833 GW3834 GW3835 GW3838 GW3839 GW3840 GW3842
  GW3843 GW3844 GW3846 GW3847 GW3848 GW3850 GW3851 GW3852
  GW3853 GW3855 GW3856 GW3860 GW3861 GW3862 GW3863 GW3864
  GW3866 GW3868 GW3869 GW3872 GW3874 GW3875 GW3876 GW3878
  GW3880 GW3881 GW3882 GW3883 GW3885 GW3886 GW3887 GW3891
  GW3892 GW3894 GW3895 GW3896 GW3897 GW3899 GW3900 GW3903
  GW3904 GW3906 GW3909 GW3910 GW3912 GW3913 GW3914 GW3916
  GW3917 GW3919 GW3920 GW3922 GW3924 GW3925 GW3926 GW3928
  GW3931 GW3932 GW3933 GW3934 GW3939 GW3940 GW3941 GW3942
  GW3943 GW3945 GW3946 GW3949 GW3951 GW3953 GW3955 GW3957
  GW3958 GW3961 GW3962 GW3965 GW3967 GW3968 GW3969 GW3973
  GW3977 GW3984 GW3985 GW3986 GW3988 GW3991 GW3992 GW3993
  GW3994 GW3995 GW3996 GW3998 GW3ATZ GW3ATZ B GW3ATZ-10 GW3ATZ-11
  GW3ATZ-14 GW3ATZ-2 GW3ATZ-3 GW3ATZ-4 GW3ATZ-5 GW3ATZ-7 GW3ATZ-9 GW3ATZ-B
  GW3ATZ-D GW3ATZ-Y GW3CDX B GW3CDX-B GW3CDX-D GW3CDX-N GW3CWI-3 GW3CWI-4
  GW3CWI/P GW3KLB GW3LQE B GW3LQE-B GW3NKB-N GW3NKB-Y GW3RDQ/P GW3TQQ/P
  GW3XJQ-Y GW3YSH GW3YSH-10 GW3YSH-Y GW4000 GW4002 GW4003 GW4004
  GW4005 GW4009 GW4012 GW4013 GW4014 GW4015 GW4016 GW4017
  GW4018 GW4019 GW4020 GW4021 GW4022 GW4024 GW4025 GW4027
  GW4028 GW4031 GW4032 GW4034 GW4036 GW4039 GW4040 GW4041
  GW4042 GW4044 GW4045 GW4046 GW4047 GW4049 GW4050 GW4051
  GW4052 GW4052-10 GW4052-15 GW4052-5 GW4052-7 GW4052-9 GW4053 GW4054
  GW4055 GW4056 GW4057 GW4058 GW4059 GW4060 GW4061 GW4062
  GW4063 GW4066 GW4067 GW4068 GW4069 GW4071 GW4072 GW4073
  GW4074 GW4075 GW4076 GW4077 GW4079 GW4081 GW4082 GW4083
  GW4085 GW4086 GW4090 GW4091 GW4097 GW4098 GW40UU B GW40UU-B
  GW40UU-N GW4100 GW4103 GW4104 GW4106 GW4108 GW4109 GW4110
  GW4111 GW4112 GW4115 GW4116 GW4117 GW4118 GW4121 GW4123
  GW4124 GW4125 GW4126 GW4127 GW4132 GW4136 GW4137 GW4140
  GW4144 GW4147 GW4148 GW4149 GW4151 GW4152 GW4154 GW4155
  GW4157 GW4159 GW4161 GW4162 GW4163 GW4164 GW4165 GW4166
  GW4169 GW4171 GW4172 GW4174 GW4175 GW4177 GW4178 GW4179
  GW4183 GW4186 GW4187 GW4188 GW4190 GW4191 GW4192 GW4193
  GW4194 GW4196 GW4197 GW4198 GW4199 GW4205 GW4206 GW4207
  GW4208 GW4210 GW4212 GW4214 GW4215 GW4218 GW4219 GW4220
  GW4221 GW4222 GW4223 GW4224 GW4225 GW4226 GW4228 GW4236
  GW4237 GW4239 GW4240 GW4241 GW4243 GW4244 GW4245 GW4246
  GW4247 GW4251 GW4252 GW4253 GW4254 GW4256 GW4258 GW4259
  GW4261 GW4262 GW4266 GW4269 GW4270 GW4271 GW4274 GW4275
  GW4277 GW4278 GW4284 GW4285 GW4286 GW4288 GW4289 GW4294
  GW4297 GW4300 GW4301 GW4302 GW4304 GW4305 GW4306 GW4309
  GW4311 GW4312 GW4313 GW4314 GW4317 GW4318 GW4319 GW4324
  GW4328 GW4329 GW4330 GW4331 GW4332 GW4335 GW4338 GW4339
  GW4340 GW4341 GW4342 GW4343 GW4344 GW4345 GW4348 GW4349
  GW4350 GW4351 GW4352 GW4358 GW4359 GW4361 GW4362 GW4363
  GW4364 GW4366 GW4368 GW4369 GW4372 GW4373 GW4374 GW4377
  GW4378 GW4379 GW4382 GW4385 GW4386 GW4387 GW4389 GW4390
  GW4391 GW4392 GW4393 GW4394 GW4396 GW4397 GW4399 GW4400
  GW4405 GW4407 GW4409 GW4410 GW4411 GW4412 GW4413 GW4417
  GW4419 GW4420 GW4424 GW4426 GW4428 GW4429 GW4431 GW4434
  GW4435 GW4436 GW4437 GW4438 GW4439 GW4440 GW4442 GW4443
  GW4444 GW4445 GW4446 GW4448 GW4449 GW4451 GW4452 GW4453
  GW4454 GW4455 GW4456 GW4457 GW4458 GW4460 GW4461 GW4462
  GW4463 GW4465 GW4466 GW4468 GW4469 GW4471 GW4474 GW4476
  GW4477 GW4478 GW4479 GW4480 GW4481 GW4482 GW4483 GW4484
  GW4485 GW4486 GW4487 GW4488 GW4489 GW4491 GW4492 GW4495
  GW4497 GW4499 GW4500 GW4501 GW4502 GW4504 GW4505 GW4507
  GW4508 GW4510 GW4512 GW4513 GW4516 GW4522 GW4524 GW4525
  GW4526 GW4530 GW4532 GW4533 GW4536 GW4538 GW4540 GW4541
  GW4542 GW4543 GW4544 GW4545 GW4546 GW4547 GW4549 GW4551
  GW4552 GW4557 GW4558 GW4560 GW4562 GW4563 GW4564 GW4565
  GW4566 GW4567 GW4568 GW4569 GW4570 GW4571 GW4572 GW4573
  GW4574 GW4575 GW4576 GW4578 GW4580 GW4583 GW4588 GW4589
  GW4591 GW4592 GW4598 GW4601 GW4602 GW4603 GW4604 GW4605
  GW4606 GW4607 GW4608 GW4609 GW4610 GW4611 GW4612 GW4613
  GW4614 GW4615 GW4616 GW4617 GW4618 GW4619 GW4620 GW4623
  GW4624 GW4627 GW4628 GW4629 GW4632 GW4634 GW4636 GW4639
  GW4640 GW4641 GW4642 GW4643 GW4646 GW4651 GW4652 GW4654
  GW4656 GW4658 GW4659 GW4661 GW4663 GW4668 GW4669 GW4670
  GW4671 GW4674 GW4676 GW4678 GW4679 GW4681 GW4683 GW4684
  GW4686 GW4687 GW4688 GW4689 GW4691 GW4692 GW4693 GW4695
  GW4696 GW4697 GW4700 GW4703 GW4706 GW4707 GW4708 GW4710
  GW4712 GW4713 GW4714 GW4715 GW4716 GW4717 GW4718 GW4719
  GW4720 GW4721 GW4722 GW4723 GW4724 GW4725 GW4727 GW4728
  GW4729 GW4730 GW4731 GW4732 GW4733 GW4735 GW4740 GW4742
  GW4745 GW4746 GW4747 GW4749 GW4755 GW4756 GW4757 GW4758
  GW4759 GW4762 GW4763 GW4764 GW4766 GW4767 GW4768 GW4769
  GW4770 GW4771 GW4772 GW4773 GW4774 GW4775 GW4777 GW4779
  GW4780 GW4785 GW4786 GW4788 GW4793 GW4795 GW4797 GW4799
  GW4801 GW4803 GW4804 GW4806 GW4807 GW4808 GW4809 GW4812
  GW4813 GW4817 GW4818 GW4819 GW4820 GW4821 GW4823 GW4824
  GW4825 GW4826 GW4827 GW4829 GW4832 GW4833 GW4835 GW4836
  GW4838 GW4839 GW4841 GW4842 GW4843 GW4844 GW4845 GW4846
  GW4847 GW4849 GW4850 GW4851 GW4852 GW4853 GW4854 GW4855
  GW4857 GW4858 GW4862 GW4864 gw4866 GW4868 GW4871 GW4872
  GW4873 GW4878 GW4879 GW4881 GW4883 GW4885 GW4886 GW4887
  GW4888 GW4890 GW4891 GW4898 GW4900 GW4901 GW4902 GW4903
  GW4905 GW4906 GW4907 GW4909 GW4911 GW4912 GW4913 GW4915
  GW4921 GW4922 GW4924 GW4925 GW4926 GW4928 GW4930 GW4933
  GW4934 GW4935 GW4936 GW4937 GW4938 GW4939 GW4940 GW4941
  GW4942 GW4943 GW4945 GW4947 GW4948 GW4949 GW4950 GW4954
  GW4955 GW4956 GW4960 GW4961 GW4962 GW4964 GW4966 GW4969
  GW4971 GW4974 GW4975 GW4980 GW4982 GW4983 GW4984 GW4986
  GW4987 GW4990 GW4993 GW4994 GW4997 GW4AZS/P GW4BML-10 GW4BML-3
  GW4BML-7 GW4BML/P GW4BVE-10 GW4BVE-11 GW4BVE-14 GW4BVE-16 GW4BVE-17 GW4BVE-3
  GW4BVE-4 GW4BVE-5 GW4BVE-6 GW4BVE-7 GW4BVE/P GW4BVF-5 GW4EHZ GW4EHZ-D
  GW4EUK/P GW4EZW GW4FOI-Y GW4GJA-10 GW4GJA-5 GW4HAT-Y GW4HQB GW4HQB/P
  GW4IPB/P GW4JBQ-Y GW4JDZ-10 GW4JDZ-9 GW4KJW GW4KJW-7 GW4OBA-10 GW4OBA-N
  GW4OBA-Y GW4OBK/P GW4ONI-1 GW4ONI-10 GW4ONI-Y GW4OUU GW4OUU B GW4OUU D
  GW4OUU-B GW4OUU-D GW4OUU-N GW4OUU-Y GW4OZU-9 GW4TCU/P GW4TJC-10 GW4TJC-7
  GW4TJC/P GW4TQE/ GW4TQE/P GW4UAJ-Y GW4VPX B GW4VPX-3 GW4VPX-7 GW4VPX-B
  GW4VPX-N GW4VPX/P GW4VXE-D GW4WND-10 GW4WND-2 GW4WND-3 GW4WND-9 GW4WVO
  GW4WVO-10 GW4XCA-D GW4XMR-10 GW4XMR-D GW4XMR-Y GW4YNP GW4YNP B GW4YNP-B
  GW4YNP-N GW4ZHI/P GW4ZPL-7 GW5000 GW5001 GW5002 GW5006 GW5008
  GW5010 GW5012 GW5013 GW5014 GW5019 GW5020 GW5021 GW5023
  GW5027 GW5028 GW5030 GW5031 GW5AKB-7 GW5OLD/P GW6539 GW6CUR B
  GW6CUR-B GW6KWM-10 GW6KWM-D GW6NXR-7 GW6NXR-N GW6OVD GW6OVD/P GW6PJZ/P
  GW6RTV-5 GW6RTV-D GW6RTV-H GW6RTV-Y GW6TMW GW6TMW B GW6TMW-10 GW6TMW-B
  GW6UKO-7 GW6WRW/P GW6WTK GW6WTK-10 GW6XYE GW6YML B GW6YML-18 GW6YML-B
  GW6YML-N GW6YML-Y GW6YMS B GW6YMS-10 GW6YMS-B GW6YMS-D GW6YMS-DP GW6YMS-N
  GW6YMS-Y GW6ZYI GW6ZYI-10 GW6ZYI-5 GW6ZYI-N GW7-Y GW7AOE-9 GW7ATJ-12
  GW7ATJ-3 GW7ATJ-4 GW7CKR-10 GW7DHG B GW7DHG-B GW7DHG-N GW7FYG-9 GW7HEM/P
  GW7IAK-D GW7LOP B GW7LOP-B GW7MVR-9 GW7MVR-Y GW7ODP-7 GW7ODP-9 GW7ODP-N
  GW7ODP-Y GW7SAT/P GW7SSQ B GW7SSQ-B GW7SSQ-N GW7SSQ-Y GW7SYB GW7SYB-R
  GW7UNV-9 GW7WKX/P GW8BQK-N GW8KCY-2 GW8KCY-7 GW8LGX GW8LGX-1 GW8LGX-10
  GW8LGX-5 GW8LGX-7 GW8NZN/P GW8OGI-10 GW8OGI-11 GW8OGI-12 GW8OGI-3 GW8OGI-7
  GW8PSJ B GW8PSJ D GW8PSJ-B GW8PSJ-D GW8SZL B GW8SZL E GW8SZL-1 GW8SZL-2
  GW8SZL-3 GW8SZL-7 GW8SZL-B GW8SZL-D GW8SZL-E GW8SZL-N GW8TMV/P GW8VFQ-1
  GW8VFQ-10 GW8VFQ-2 GW8VFQ-9 GW8VFQ-D GW8VFQ-N
User guide · FAQ · Blog · Discussion group · Σύνδεση με aprs.fi · Ιστοσελίδες AIS · Service status · Στατιστικά βάσης δεδομένων · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Αρχείο αλλαγών · Προγραμματισμένες αλλαγές · Ευχαριστίες · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS