Περιήγηση προθεμάτων - εμφάνιση χάρτη · πληροφορίες · τηλεμετρία · καιρός · ακατέργαστα · κατάσταση · σήματα · μηνύματα · ανακοινώσεις · εξέταση · εν κινήσει · my account

Αυτός είναι ένας περιηγήσιμος πίνακας χαρακτηριστικών κλήσης και στοιχείων/αντικειμένων που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων aprs.fi. Αυτός ο δείκτης ενημερώνεται ανά ώρα.

BV:
  BV0MT-10 BV0MT-13 BV0NCU BV0QTR-5 BV1AF BV1AF-15 BV1DKV BV1EL-10
  BV1EQ B BV1EQ-11 BV1EQ-12 BV1EQ-3 BV1EQ-5 BV1EQ-B BV2CJ-7 BV2CK-9
  BV2CW-1 BV2CW-9 BV2DQ-7 BV2FP BV2FP-6 BV2JD-6 BV2NT-7 BV2NT-9
  BV2OL BV2QS B BV2QS-10 BV2QS-13 BV2QS-4 BV2QS-5 BV2QS-7 BV2QS-9
  BV2QS-B BV2QS-I BV2QS-N BV2YD-1 BV2YD-10 BV2YD-5 BV2YD-7 BV2YD-9
  BV3BA-001 BV3BA-002 BV3BA-003 BV3BA-004 BV3BA-005 BV3BA-006 BV3BA-007 BV3BA-008
  BV3BA-009 BV3BA-010 BV3BA-011 BV3BA-012 BV3BA-013 BV3BA-014 BV3BA-015 BV3BA-016
  BV3BA-017 BV3BA-018 BV3BA-019 BV3BA-020 BV3BA-021 BV3BA-022 BV3BA-023 BV3BA-024
  BV3BA-025 BV3BA-026 BV3BA-027 BV3BA-028 BV3BA-029 BV3BA-030 BV3BA-031 BV3BA-035
  BV3BA-036 BV3BA-037 BV3BA-039 BV3BA-040 BV3BA-041 BV3BA-043 BV3BA-044 BV3BA-045
  BV3BA-046 BV3BA-047 BV3BA-048 BV3BA-049 BV3BA-050 BV3BA-051 BV3BA-052 BV3BA-053
  BV3BA-054 BV3BA-055 BV3BA-056 BV3BA-057 BV3BA-058 BV3BA-059 BV3BA-060 BV3BA-061
  BV3BA-062 BV3BA-063 BV3BA-064 BV3BA-065 BV3BA-066 BV3BA-067 BV3BA-068 BV3BA-069
  BV3BA-070 BV3BA-071 BV3BA-072 BV3BA-073 BV3BA-074 BV3BA-075 BV3BA-076 BV3BA-077
  BV3BA-078 BV3BA-079 BV3BA-080 BV3BA-081 BV3BA-082 BV3BA-083 BV3BA-084 BV3BA-085
  BV3BA-086 BV3BA-087 BV3BA-088 BV3BA-089 BV3BA-090 BV3BA-091 BV3BA-092 BV3BA-093
  BV3BA-094 BV3BA-095 BV3BA-096 BV3BA-097 BV3BA-098 BV3BA-099 BV3BA-10 BV3BA-100
  BV3BA-101 BV3BA-102 BV3BA-103 BV3BA-104 BV3BA-105 BV3BA-106 BV3BA-107 BV3BA-108
  BV3BA-109 BV3BA-110 BV3BA-111 BV3BA-112 BV3BA-113 BV3BA-114 BV3BA-115 BV3BA-116
  BV3BA-117 BV3BA-118 BV3BA-119 BV3BA-120 BV3BA-121 BV3BA-122 BV3BA-123 BV3BA-124
  BV3BA-125 BV3BA-126 BV3BA-127 BV3BA-128 BV3BA-129 BV3BA-13 BV3BA-130 BV3BA-131
  BV3BA-132 BV3BA-133 BV3BA-134 BV3BA-135 BV3BA-136 BV3BA-137 BV3BA-138 BV3BA-139
  BV3BA-14 BV3BA-140 BV3BA-141 BV3BA-142 BV3BA-143 BV3BA-144 BV3BA-145 BV3BA-146
  BV3BA-147 BV3BA-148 BV3BA-149 BV3BA-150 BV3BA-151 BV3BA-152 BV3BA-153 BV3BA-154
  BV3BA-155 BV3BA-156 BV3BA-157 BV3BA-158 BV3BA-159 BV3BA-160 BV3BA-161 BV3BA-162
  BV3BA-163 BV3BA-164 BV3BA-165 BV3BA-166 BV3BA-167 BV3BA-168 BV3BA-169 BV3BA-170
  BV3BA-171 BV3BA-172 BV3BA-173 BV3BA-174 BV3BA-175 BV3BA-176 BV3BA-177 BV3BA-178
  BV3BA-179 BV3BA-180 BV3BA-181 BV3BA-182 BV3BA-183 BV3BA-184 BV3BA-185 BV3BA-186
  BV3BA-187 BV3BA-188 BV3BA-189 BV3BA-190 BV3BA-191 BV3BA-192 BV3BA-193 BV3BA-194
  BV3BA-195 BV3BA-196 BV3BA-197 BV3BA-198 BV3BA-199 BV3BA-200 BV3BA-201 BV3BA-202
  BV3BA-203 BV3BA-204 BV3BA-205 BV3BA-206 BV3BA-207 BV3BA-208 BV3BA-209 BV3BA-210
  BV3BA-211 BV3BA-212 BV3BA-213 BV3BA-214 BV3BA-215 BV3BA-216 BV3BA-217 BV3BA-218
  BV3BA-219 BV3BA-220 BV3BA-221 BV3BA-222 BV3BA-223 BV3BA-224 BV3BA-225 BV3BA-226
  BV3BA-227 BV3BA-228 BV3BA-229 BV3BA-230 BV3BA-231 BV3BA-232 BV3BA-233 BV3BA-234
  BV3BA-235 BV3BA-236 BV3BA-237 BV3BA-238 BV3BA-239 BV3BA-240 BV3BA-241 BV3BA-242
  BV3BA-243 BV3BA-244 BV3BA-245 BV3BA-246 BV3BA-247 BV3BA-248 BV3BA-249 BV3BA-250
  BV3BA-251 BV3BA-252 BV3BA-253 BV3BA-254 BV3BA-255 BV3BA-256 BV3BA-257 BV3BA-258
  BV3BA-259 BV3BA-260 BV3BA-261 BV3BA-262 BV3BA-263 BV3BA-264 BV3BA-265 BV3BA-266
  BV3BA-267 BV3BA-268 BV3BA-269 BV3BA-270 BV3BA-271 BV3BA-272 BV3BA-273 BV3BA-274
  BV3BA-275 BV3BA-276 BV3BA-277 BV3BA-278 BV3BA-279 BV3BA-280 BV3BA-281 BV3BA-282
  BV3BA-283 BV3BA-284 BV3BA-285 BV3BA-286 BV3BA-287 BV3BA-288 BV3BA-289 BV3BA-290
  BV3BA-291 BV3BA-292 BV3BA-293 BV3BA-294 BV3BA-295 BV3BA-296 BV3BA-297 BV3BA-298
  BV3BA-299 BV3BA-300 BV3BA-301 BV3BA-302 BV3BA-303 BV3BA-304 BV3BA-305 BV3BA-306
  BV3BA-307 BV3BA-308 BV3BA-309 BV3BA-310 BV3BA-311 BV3BA-312 BV3BA-313 BV3BA-314
  BV3BA-315 BV3BA-316 BV3BA-317 BV3BA-318 BV3BA-319 BV3BA-320 BV3BA-321 BV3BA-322
  BV3BA-323 BV3BA-324 BV3BA-325 BV3BA-326 BV3BA-327 BV3BA-328 BV3BA-329 BV3BA-330
  BV3BA-331 BV3BA-332 BV3BA-333 BV3BA-334 BV3BA-335 BV3BA-336 BV3BA-337 BV3BA-338
  BV3BA-339 BV3BA-340 BV3BA-341 BV3BA-342 BV3BA-343 BV3BA-344 BV3BA-345 BV3BA-346
  BV3BA-347 BV3BA-348 BV3BA-349 BV3BA-350 BV3BA-351 BV3BA-352 BV3BA-353 BV3BA-354
  BV3BA-355 BV3BA-356 BV3BA-357 BV3BA-358 BV3BA-359 BV3BA-360 BV3BA-361 BV3BA-362
  BV3BA-363 BV3BA-364 BV3BA-365 BV3BA-366 BV3BA-367 BV3BA-368 BV3BA-369 BV3BA-370
  BV3BA-371 BV3BA-372 BV3BA-373 BV3BA-374 BV3BA-375 BV3BA-376 BV3BA-377 BV3BA-378
  BV3BA-379 BV3BA-380 BV3BA-381 BV3BA-382 BV3BA-383 BV3BA-384 BV3BA-385 BV3BA-386
  BV3BA-387 BV3BA-388 BV3BA-389 BV3BA-390 BV3BA-391 BV3BA-392 BV3BA-393 BV3BA-394
  BV3BA-395 BV3BA-396 BV3BA-397 BV3BA-398 BV3BA-399 BV3BA-400 BV3BA-401 BV3BA-402
  BV3BA-403 BV3BA-404 BV3BA-405 BV3BA-406 BV3BA-407 BV3BA-408 BV3BA-409 BV3BA-410
  BV3BA-411 BV3BA-412 BV3BA-413 BV3BA-414 BV3BA-415 BV3BA-416 BV3BA-417 BV3BA-418
  BV3BA-419 BV3BA-420 BV3BA-421 BV3BA-422 BV3BA-423 BV3BA-424 BV3BA-S1 BV3BA-S10
  BV3BA-S11 BV3BA-S12 BV3BA-S13 BV3BA-S14 BV3BA-S15 BV3BA-S16 BV3BA-S17 BV3BA-S2
  BV3BA-S4 BV3BA-S5 BV3BA-S6 BV3BA-S7 BV3BA-S8 BV3BA-S9 BV3CB-9 BV3QT
  BV3QT-5 BV3QT-7 BV3TK-13 BV3TW-9 BV3UH BV3UJ-10 BV3UJ-13 BV3UJ-2
  BV3UJ-5 BV3UJ-7 BV3UJ-8 BV3UJ-9 BV3UL-7 BV3UL-9 BV3UN-10 BV3UO
  BV3UO-9 BV3UP-7 BV3US-10 BV3US-7 BV3US-9 BV3US-D BV3UV-7 BV3UV-9
  BV3VB B BV3VB-7 BV3VB-B BV3VB-D BV3VI-5 BV3VI-9 BV4HW-1 BV4HW-2
  BV4VR-2 BV4VR-3 BV4VR-5 BV4VR-6 BV4VR-7 BV4WD-10 BV4WD-15 BV4WN B
  BV4WN-9 BV4WN-B BV4WN-D BV4WN-N BV4WN-R BV5AB BV5AB-10 BV5AB-12
  BV5AB-13 BV5AB-14 BV5AB-15 BV5AB-2 BV5AB-20 BV5AB-3 BV5AB-33 BV5AB-5
  BV5AB-6 BV5AB-7 BV5AB-8 BV5AB-9 BV5AC BV5AC B BV5AC C BV5AC-5
  BV5AC-B BV5AC-C BV5AC-H BV5AC-N BV5AC-Y BV5BH-5 BV5BH-D BV5D0-15
  BV5D0-9 BV5DJ B BV5DJ-10 BV5DJ-14 BV5DJ-4 BV5DJ-B BV5DJ-G BV5DJ-N
  BV5DJ-R BV5DJ-Y BV5DO-11 BV5DO-12 BV5DO-14 BV5DO-18 BV5DO-2 BV5DO-7
  BV5DO-8 BV5DO-9 BV5DO2-5 BV5DO3-2 BV5DO5-11 BV5DO5-12 BV5DO5-13 BV5DO5-15
  BV5DO5-18 BV5DO5-25 BV5DO5-7 BV5DO8-3 BV5DO8-5 BV5DO8-8 BV5DO8-9 BV5DO9-7
  BV5ON-7 BV5OQ B BV5OQ-12 BV5OQ-9 BV5OQ-B BV5OS B BV5OS-B BV5OW
  BV5OW-8 BV5PD-10 BV5PD-5 BV5PD-7 BV5PD-9 BV5PF-5 BV5PI-10 BV5PI-11
  BV5PI-20 BV5PI-R BV5TW-1 BV6BU-1 BV6BU-15 BV6BU-5 BV6BU-7 BV6BU-8
  BV6GA BV6GA-1 BV6GA-5 BV6GA-8 BV6GA-9 BV6JM-15 BV6JR B BV6JR-1
  BV6JR-10 BV6JR-11 BV6JR-12 BV6JR-13 BV6JR-14 BV6JR-15 BV6JR-2 BV6JR-3
  BV6JR-5 BV6JR-7 BV6JR-B BV6JR-D BV6KG BV6KG-5 BV6KQ BV6KQ-10
  BV6KQ-5 BV6LC BV6LC-5 BV6LC-7 BV6YA-1 BV6YA-2 BV7AU-10 BV7AU-11
  BV7CW-7 BV7FA-3 BV7FO-12 BV7FO-7 BV7RJ-13 BV7RJ-15 BV7RJ-7 BV7RR-12
  BV7RR-13 BV7RR-14 BV7RR-15 BV7RR-2 BV7RR-3 BV7RR-4 BV7RR-6 BV7RR-7
  BV7RR-8 BV7RR-9 BV7RRR-13 BV7RT-13 BV7RW-2 BV7RW-3 BV7SH BV7SH-10
  BV7SH-7 BV7TW-1 BV7YA-10 BV8BC-1 BV8BC-10 BV8BC-2 BV8BC-6 BV8BS-7
  BV8SI-1 BV8SI-10 BV8SI-11 BV8SI-12 BV8SI-13 BV8SI-2 BV8SI-3 BV8SI-5
  BV8SI-7 BV8SI-9 BV9AA-10 BV9AA-13 BV9AB-7
User guide · FAQ · Blog · Discussion group · Σύνδεση με aprs.fi · Ιστοσελίδες AIS · Service status · Στατιστικά βάσης δεδομένων · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Αρχείο αλλαγών · Προγραμματισμένες αλλαγές · Ευχαριστίες · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS